skip to Main Content

Engagerande kemilektor får prestigefull medalj

Den prestigefulla Gunnar Starck-medaljen tilldelas Helena Danielsson-Thorell, lektor vid Kungsholmens gymnasium i Stockholm samt adjungerad lärare vid institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik på Stockholms universitet. Hon får medaljen för att ha utmärkt sig genom framstående pedagogisk verksamhet på kemins område. Hon var bland annat en av länkarna i KVA-projektet Kemilektorslänken. Överlämnandet av Gunnar Starck-medaljen sker den 27 januari kl 10:50 i Aula Magna på Stockholms universitet i samband med årets Berzeliusdagar.

Helena har en bakgrund som civilingenjör, har disputerat i kemi och är lektor sedan 2009. Hon har varit aktiv i flera olika utbildningsprojekt t ex via Skolverket.

Hon var också med i Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS) som har gjort det möjligt för lärare att bedriva ämnesdidaktiska forskningsprojekt på den egna skolan.
– För mig var det väldigt betydelsefullt att vara med i det här projektet. Man lär sig mycket varje gång när man sitter och jobbar med materialet och diskuterar. Det kändes som att vi kom något på spåren, lite av en slump, som man gör i forskning. Hon anser att studien har gett henne större respekt för vad det innebär att vara elev, vilket hon också har tagit med sig till sin egen undervisning.

Hennes senaste projekt är läroboken Reaktion Kemi – ett nytänkande läromedel som engagerar. Boken släpptes före jul och medförfattare är Emma Johansson, även hon var en av kemilektorslänkarna. De har använt sig av sina erfarenheter från Kemilärarguiden som de utvecklade under Kemilektorslänken.

– Helena Danielsson Thorell är en mycket värdig mottagare av Gunnar Starck-medaljen, säger Karolina Broman, ledamot i Utbildningsnämnden inom Svenska Kemisamfundet och verksam vid Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet. Helena är en mycket inspirerande och engagerande lärare som tydligt fokuserar på sina elever. Hon samverkar också mycket både mot universitet och företag för att eleverna ska få en relevant bild av kemiämnet.

Berzeliusdagarna

Svenska Kemisamfundet har anordnat Berzeliusdagarna sedan 1956. Syftet är att ge svenska gymnasieelever en inblick i vad det innebär att studera kemi på högskola och vad man jobbar med inom kemiområdet. I år deltar drygt 350 ungdomar i Sveriges största kemikonferens för gymnasielever. Svenska Kemisamfundet arbetar för att främja intresset för kemi som skolämne och vill bidra till att utveckla kemiundervisning på alla nivåer.

För mer information eller intervju vänligen kontakta:
Agneta Sjögren, Svenska Kemisamfundet, agneta.sjogren@kemisamfundet.se, 08-411 52 60, 070-811 52 60.

Helena Danielsson-Thorell, Kungsholmens gymnasium, helena.danielsson@stockholm.se, 08-508 380 17.

Faktablad Gunnar Starck-medaljen

Pressmeddelande