skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Hugo Theorells minne till Susanna Thörnroth-Horsefield vid Lunds universitet

Den 20:e Svenska konferensen om proteiners struktur och funktion hölls traditionsenligt på Åkerblads i Tällberg, Dalarna. Mötet samordnades i år av SBNet och Svenska Föreningen för Biokemi, Biofysik och Molekylärbiologi (SFBBM) och drog 165 deltagare och 9 utställare. Priset i biofysik till Hugo Theorells minne tillföll Susanna Thörnroth-Horsefield från Kemiska institutionen vid Lunds universitet.

Motiveringen lyder:
Susanna Törnroth-Horsefield tilldelas 2016 års pris till Hugo Theorells minne för att hon på ett innovativt sätt kombinerar biokemiska och strukturella studier av membranproteiner. Susannas arbete har på ett avgörande sätt bidragit till förståelsen av aquaporiners funktion och dess reglering i plasmamembranet. Genom att kombinera biokemiska analyser med högupplöst röntgenkristallografi har hon skapat ett kraftfullt verktyg för att bland annat utröna hur sjukdomsalstrande mutationer i aquaporiner kan påverka cellens funktion. Susanna har genom sin forskning haft ett stort inflytande inom sitt fält och hon är idag en etablerad forskningsledare i Sverige.