skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Kallelse Årsmöte i Sektionen för yt- och materialkemi

Årsmöte

DAG: Torsdagen den 4/10 kl 13:30
PLATS: Virtual room: https://vconf.kth.se then type KTH-SMC, pin: 1943
(OBS! Du måste har laddat ner Google Chrome)

Årsmötesförhandlingar

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens berättelse med resultat- och balansräkningar
 5. Revisionsberättelse
 6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen
 7. Val av styrelseledamöter
 8. Sektionsavgift 2019
  (nuvarande 0 kr)
 9. Val av revisor
 10. Val av valberedning
 11. Teckningsrätter postgiro och bank
  Förslag: Agneta Sjögren och Sektionens ordförande var för sig upp till 100.000 kr. För belopp över 100.000 kr tecknas firman av Agneta Sjögren och ordföranden i förening
 12. Val av representant till Kemistsamfundets fullmäktige
 13. Information från styrelsen
 14. Övriga frågor
 15. Mötets avslutning