Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Kallelse Årsmöte i Svenska Kemisamfundet

Tid: Tisdagen den 4/4 kl 17:00

Plats: Sal KE Kemihuset på Chalmers
(Kemigården 4)

Kl 18:00- Föredrag med Bengt Nordén, Nobelpriset – om processen bakom med några exempel på pris och hur man tänker i kommittén

Årsmötesförhandlingar

  1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson för årsmötet
  2. Styrelseberättelse med årsbokslut
  3. Revisionsberättelse
  4. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet samt fastställande av balansräkningen
  5. Styrelsens förslag till förlustdisposition
  6. Val till vissa fullmäktige, styrelse- och övriga förtroendeposter
  7. Revisorer (1 år)
  8. Valnämnd (1 år)
  9. Information från styrelsen
  10. Övriga frågor

Välkomna
Styrelsen