skip to Main Content

Kemi i skolan

Framtidens kemister finns i klassrummen. Våra lärare är ambassadörer för att föra kunskapen om kemins betydelse för utvecklingen vidare. Kemistsamfundet har flera återkommande arrangemang för att främja kemikunskapen i skolorna.

Berzeliusdagarna har anor sedan 1950-talet. I två dagar samlas ca 350 gymnasieelever från hela Sverige i Stockholm för att lyssna på intressanta föreläsningar och träffa representanter från de olika universiteten och högskolorna. Ledande forskare från Sverige och världen är inbjudna för att hålla korta, väl genomarbetade föredrag för de ungdomarna, för att på så vis ge en breddad bild av vad forskning kan innebära, och då särskilt kemisk forskning. Många av Sveriges universitet och högskolor är också på plats för att ge information till ungdomarna – så de får hjälp att välja inför de stundande universitetsstudierna.

Berzeliusdagarna är kostnadsfritt för eleverna, och bygger på sponsring från små och stora företag runt om i landet, som tillsammans med kommuner och föreningar som ger stipendier som därefter delas ut till de mest kemiintresserade eleverna på skolorna. Vill du veta mer om hur din skola kan erhålla stipendium, eller om ditt företag vill bidra? Kontakta Kemisamfundet, eller besök dagarnas hemsida

Fortbildningsdagar för kemilärare sker varje år i samarbete med Nationalkommittén för kemi.

Tävlingar som Kemiolympiaden och EUSO sker också varje år. Kemiolympiaden är en tävling för kemiintresserade gymnasieungdomar. De fyra bästa skickas till den internationella kemiolympiaden som ambulerar runt världen. Deltagande är öppet för alla skolor, anmälan och mer information finner du på här: