skip to Main Content

Kemiolympiaden

Den Internationella kemiolympiaden är en världsomfattande  kunskapstävling i kemi för gymnasieelever. Den har arrangerats årligen sedan 1969. Sverige har deltagit sedan 1974 och var då första västland. När Sverige år 1982 arrangerade tävlingen deltog 17 nationer; nu deltar i regel cirka 70 nationer i tävlingen.
De svenska uttagningarna genomförs med stöd av  Skolverket, Stiftelsen Bengt Lundqvists Minne, Carl Tryggers Stiftelse, samt Magn. Bergvalls Stiftelse.

Tävlingen är öppen för alla svenska gymnasieskolor och varje skola får delta med fritt antal elever.

Provomgång I är en försöksomgång för att väcka intresse hos eleverna. Elever får alltid delta i omgång II, oavsett resultat i första omgången eller om de över huvud taget deltagit. Omgång II är den som utgör underlag för uttagningarna till finalomgången.

De elever som representerar Sverige i någon annan av de internationella kunskapsolympiaderna får inte delta i den Internationella Kemiolympiaden.

Policy för deltagande i IChO

KEMIOLYMPIADEN 2024
Provomgång 1 – Vecka 45 tisdag-fredag, 7-10 november, 2023
Provomgång 2 – Vecka 6, tisdag 6 februari, 2024
Finalomgång – 5-6 april 2024 på Spyken i Lund.
Träningsläger – Vecka 24 eller 25, 2024
NChO – Juli 2024 i Norge

OBS! 2024 kommer den svenska kemilandslaget ej delta på den internationella kemiolympiaden,  se Policy för deltagande i Kemiolympiaden IChO.

Intresseanmälan (endast för lärare)
Provet kommer att skickas ut med e-post till den registrerade läraren och skolor i god tid innan provet. Deadline för anmälan 2 februari 2024.

OBS! Är du elev och vill delta i uttagningen till Kemiolympiaden, be din lärare anmäla skolan.

 


 

NYHET
WALLENBERGS KEMIPRIS 2024
Under våren 2024 kommer Wallenbergs kemipris att delas ut för första gången. Priset delas ut till elever som presterat bra i tävlingen samt till kemiinstitutionerna vid de tio skolor där eleverna studerar, se här.

De vann Wallenbergs kemipris 2024.

 


 

KEMIOLYMPIADEN SPONSRAS AV 

Carl Tryggers StiftelseSvenska Kemisamfundet
Stiftelsen Bengt Lundqvists MinneMagn. Bergvalls stiftelse