skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se
Nyheter

 

KALLELSE årsmöte i Kemisamfundet

Dag: Fredagen den 26/4 kl 17:00 Plats: Waxholmshotell, Hamngatan 2, Vaxholm 1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson för årsmötet 2. Styrelseberättelse med årsbokslut 3. Revisionsberättelse 4. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet samt fastställande av balansräkningen 5. Styrelsens förslag till disposition…

Läs mer

Kallelse Årsmöte Sektionen för miljökemi, 27/3 kl. 15:45

Plats: Loftet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Uppsala AGENDA Mötets öppnande Val av ordförande och sekreterare för årsmötet Val av justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet Mötets behöriga utlysande Styrelsens berättelser med resultat- och balansräkningar Revisionsberättelsen Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt…

Läs mer