skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Göteborgskretsen

Denna hemsida tillhör Svenska Kemisamfundets Göteborgskrets och sköts lokalt av Göteborgskretsen. Här hittar du information om kommande föreläsningar, diskussionsträffar och andra evenemang, referat från genomförda evenemang, länkar, videoföreläsningar, diskussionstrådar, historik om Göteborgskretsen, presentation av styrelsen m.m.
Om du har frågor, funderingar eller förslag på föreläsare, diskussionsämnen eller studiebesök är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. Titta gärna in här regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vad som är på gång i Göteborgskretsen!

Kanaler för obekväm granskning apropå Svensk Webbtelevision

Tid: Tisdag 20 aug kl 14:30 – ca 16 (efter lunch för hungriga kl 13)
Lokal: Einstein

Fredag 2 augusti 2019 stängdes den fria granskande kanalen Svensk Webbtelevision ner av Youtube. Kanalen bygger i hög grad på inslag och intervjuer med granskande forskare och experter.

Lars Bern som tidigt disputerade på Chalmers har en central roll som ledande svensk kritiker på områden som klimatlarm, globalisering och folkhälsa. Kemiprofessorn Peter Stilbs är en annan profil i kanalen på klimatfrågan.

Nedstängningen kan ses som ett ingrepp mot obekväm vetenskaplig yttrandefrihet och möttes av skarpa oberoende protester. Efter några dagar återställdes SwebbTV.

Politiska påtryckningar och andra motiv bakom nedstängningen diskuteras med Lars Bern i en ny intervju i kanalen. Youtube ägs av Google och dessa globala företags respekt för demokratisk akademisk yttrandefrihet kan nu ifrågasättas.

Granskande kemister har skäl att följa upp olika kanaler för video. SwebbTV stärker förmodligen sin ställning samtidigt som fler fria kanaler behövs. För SwebbTV och Lars Bern är stöd för viktiga insatser angeläget samtidigt som även kritisk granskning av brister kan behövas.

Välkomna / Göran P

Allt är gift – Om dödliga ämnen och deras roll i historien

Tid: Tisdag 10 september kl. 18-20
Plats: Lokal meddelas senare
Föreläsare: Olle Matsson

Allt är gift – det är bara en fråga om dos” hävdade naturvetaren Paracelsus redan på 1500-talet. Och visst finns det otaliga ämnen, både naturliga och syntetiska, som kan orsaka lidande och död. Mänsklighetens historia är i själva verket fylld av konfrontationer med sådana ämnen. Vi har brukat gifter vid jakt och fiske, för bekämpning av skadedjur, vi har använt dem som läkemedel, som färg på tårtor och tapeter – till och med vid rättskipning har gifter nyttjats. Gifterna har också bistått människan vid krig, mord och avskyvärda försök till massutrotning.

Olle Matsson är professor em i organisk kemi vid Uppsala universitet. Hans forskningsområde har varit fysikalisk organisk kemi och han har bred och långvarig erfarenhet av undervisning, under de senaste tio åren även i gymnasieskolan. På senare år har intresset för populärvetenskap och folkbildning dominerat och han är ofta anlitad som föreläsare och i public service. Förutom vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar har han publicerat två böcker: En dos stryknin – om gifter och giftmord i litteraturen (2012) samt Allt är gift – om dödliga ämnen och deras roll i historien (2018).

Kemi – Göteborg

4/6 Kafé Kemi: Blodsocker – Nyckel till Folkhälsa

28/5 Från snäckskal och elfenben till nanostrukturerad titan – om utvecklingen av biomaterial och benförankrade implantat

25/4 Kafé kemi: Läge för nya perspektiv på klimatfrågan

15/4 Kafé kemi: Bättre Kemi på Svenska

11/4 Kafé kemi: Är geologin kemins moder?

9/4 Studiebesök hos Nouryon

20/3 Föredrag av Lars Öhrström och årsmöte

11/3 Kafé kemi: Plattformar för Kemister

7/3 Kafé kemi: Yt- och Kolloidkemi med Staffan Wall

7/2 Kafé kemi: Mediciner som Miljögifter

Redaktör: Bengt Ohlsson. Bidrag och inlägg skickas till Bengt Ohlsson eller någon i styrelsen.