skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Göteborgskretsen

Denna hemsida tillhör Svenska Kemisamfundets Göteborgskrets och sköts lokalt av Göteborgskretsen. Här hittar du information om kommande föreläsningar, diskussionsträffar och andra evenemang, referat från genomförda evenemang, länkar, videoföreläsningar, diskussionstrådar, historik om Göteborgskretsen, presentation av styrelsen m.m.
Om du har frågor, funderingar eller förslag på föreläsare, diskussionsämnen eller studiebesök är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen. Titta gärna in här regelbundet för att hålla dig uppdaterad om vad som är på gång i Göteborgskretsen!

Årsmöte 2018 samt föredrag
Biokemi – Hur kan vi fotografera cellens vattenkranar?

Tid: Måndag 26 mars, förmingel kl. 17.30, föredrag kl 18, årsmöte kl 19.
Lokal: Forskarhuset 10:an, Kemihuset, Chalmers

Föreläsare: Kristina Hedfalk

Sammanfattning: Föredraget kommer att ge en inblick i aktuell forskning inom biokemi och strukturbiologi där metodiken inom rekombinant proteinproduktion och röntgenkristallografi kommer att beskrivas på ett översiktligt vis. Kombinationen av dessa tekniker har varit banbrytande för vår förståelse av strukturen och funktionen hos makromolekylerna i cellen vilka är förutsättningen för allt liv. I synnerhet är det angeläget att hantera produktionen av membranbundna proteiner, vilka utgör huvuddelen av målmolekylerna för läkemedelsutveckling, för att tillhandahålla tillräcklig mängd material för vidare studier. Min forskning på aquaporiner, vattenkanaler i cellmembranet hos allt levande, kommer att lyftas fram som exempel där hög proteinproduktion har erhållits från jäst och där den tredimensionella strukturen för fyra homologer är resultat från forskning vid Göteborgs universitet.

Kristina Hedfalk är Universitetslektor i Biokemi vid Göteborgs universitet där hon arbetar med forskning och undervisning. Kristina disputerade 2002 på Chalmers Tekniska Högskola, inom Bioteknik, och blev Docent i Biokemi vid Göteborgs universitet 2010. I sin forskning är Kristinas huvudsakliga expertis tillförlitlig produktion av eukaryota membranproteiner, den så kallade flaskhalsen för strukturstudier av denna grupp av proteiner. Kristina har också haft ett starkt engagemang i samverkansuppdraget på Universitetet där en angelägen fråga är det bristande intresset för kemi och den svaga rekryteringen till universitetsutbildning inom detta ämne, någonting som inte harmonierar med en prognostiserat hög efterfrågan av kemikompetens i vårt samhälle, nu och framledes. Kristina arbetade aktivt med Universitetets evenemang under Kemins år 2011 och hon initierade Marie-Curie dagarna, besöksdagar för gymnasiet, vid Göteborgs universitet och Chalmers Tekniska Högskola samma år. Sedan nära sex år är Kristina Vice Prefekt och grundutbildningsansvarig vid Institutionen för kemi och Molekylärbiologi där hon arbetar för hög kvalitet på institutionens utbildningar samt en ökad rekrytering till dessa.

Kemi – Göteborg

15/2 Havsytans påstådda stigning är en skändlig myt – och det kan man bevisa med fakta i naturen

12/2 Kafé kemi: Alternativa Kanaler för Kunskap och Granskning

18/1 Kafé Kemi: Laktosfritt och Produkter typ Free From

 

 

Redaktör: Bengt Ohlsson. Bidrag och inlägg skickas till Göran Petterson eller Bengt Ohlsson