skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Kemiska sällskapet i Uppsala

Kretssekreterare:

Jan Davidsson
jan.davidsson@kemi.uu.se


Uppsalakretsens pris för bästa projekt-/examensarbete

Uppsalakretsens pris för bästa projekt-/examensarbete

Har du handlett någon duktig projekt-/examensarbetare? Kemiska Sällskapet kommer även i år dela ut pris för projekt-/examensarbete i kemi, ett "Stora priset" för arbete av studenter vid Uppsala Universitet och ett eller flera "Lilla priset" för arbeten på gymnasienivå.

För Stora priset: Studenter inskrivna vid Uppsala universitet eller SLU som godkänts på individuellt genomfört examensarbete i kemi under perioden 1 oktober föregående år t o m 30 september detta år kan nomineras. Nominering till priset kan göras av handledare och/eller examinator och ska innehålla en motivering till varför den nominerade studenten bör erhålla priset samt ett kortfattad omdöme om arbetet.

För Lilla priset: Elever vid Uppsalaregionens gymnasieskolor med betyget E i gymnasiearbete i kemi (individuella såväl som grupprojekt) under läsåret kan nomineras för årets pris. Nominering till priset kan göras av ansvarig lärare och ska innehålla en motivering till varför den/de nominerade eleven/eleverna bör erhålla priset samt ett kortfattad omdöme om arbetet.

Nomineringar skall vara Kemiska Sällskapet tillhanda senast 14 maj (Lilla Priset) och senast 13 november (Stora Priset). Den godkända examensarbetesrapporten ska biläggas nomineringen.

Om dig som nominerar

Om den nominerade

Om avhandlingen

Endast heltal
Släpp en fil här eller klicka för att ladda upp. Välj fil
Maximal filstorlek: 157.29 MB
Skickar