skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Sörmlandskretsen

Kretssekreterare:

Pasi Syrjänen
pasivsyrjanen@gmail.com

 

Lär dig mer om grundämnenas upptäckt!
Stockholms universitet, Start VT
Orienteringskursen Grundämnenas upptäckt 7,5 hp behandlar historien bakom upptäckterna av ett flertal grundämnen. Några grundämnen har varit kända sedan förhistorisk tid och några är upptäckta så sent som för några år sedan. Kursen omfattar föreläsningar, laboration samt två exkursioner i Stockholmstrakten. Kursen är högaktuell då Förenta Nationerna (FN) har utnämnt 2019 till periodiska systemets år då det är 150 år sedan Mendelejev presenterade sitt första periodiska system.

Information om kursen ”Grundämnenas upptäckt 7,5hp” och länkar till hur man söker kursen fås via länken

Kursen ska sökas senast den 15 oktober 2018.