skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

 

 

Stockholmskretsen

Kretssekreterare:

Susannah Sigurdsson
susannah.sigurdsson@gmail.com


Välkommen till Vårens program 2019

11 mars kl. 18.30-19.30
Magnélisalen, Stockholms universitet
Föredrag av Rickard Hedman om cellmembranproteiner

Proteiner är märkvärdiga molekyler. De är stora, komplexa och utomordentligt viktiga eftersom de utför majoriteten av de biokemiska uppgifterna i en cell. Att ta reda på hur de ser ut och fungerar är en grundläggande uppgift inom ”Life science”. Idag kan man med kunskap om den genetiska koden och kraftfull DNA-teknik ganska enkelt ta reda på vilka aminosyrekombinationer som bygger upp flesta proteinerna i en organism. Tyvärr är vi dock långt ifrån att tillförlitligt kunna beräkna vad ett proteins slutliga tredimensionella struktur är, vilken är nödvändig för att förstå dess funktion. Proteinstrukturer bestäms därför experimentellt vilket är kostsamt och tidsödande. Detta gäller särskilt för proteiner som är inbäddade i cellmembran, så kallade membranproteiner. Som alla andra proteiner tillverkas membranproteiner av ribosomer som länkar ihop aminosyror en efter en till en lång, ogrenad kedja. Tidigt under tillverkningen av ett membranprotein dirigeras ribosomen till membranet där den dockar med ett protein som bildar en kanal genom membranet. Den växande proteinkedjan från ribosomen träs igenom kanalen och kan på så sätt passera till andra sidan. Otroligt nog kan kanalen också öppna sig ut gentemot membranet likt ett snäckskal och låta proteinkedjan röra sig in i det. Mitt föredrag handlar om krafterna som driver och påverkar inbäddningen av protein i cellmembran. Tack vare en ny molekylärbiologisk teknik lyckades vi experimentellt uppskatta krafternas storlek under tillverkningsprocessen i levande celler med hög temporal noggrannhet. Denna kunskap är en pusselbit till att bättre kunna förutsäga membranproteiners struktur och slutliga organisation i cellmembranet.

15 april kl. 18.30-19.30
Magnélisalen, Stockholms universitet
Föredrag av Jan Trofast om Jacob Berzelius

Jacob Berzelius (1779-1848) var en av sin tids främsta kemister. Han utvecklade principen för de oorganiska föreningarnas sammansättning, upptäckte flera nya grundämnen, införde begreppet katalys och skapade det symbolsystem som vi använder än i dag.
Men vem var denne kemins lagstiftare? Vad hade skapat denne märklige man? Vad kan vi lära av hans personliga egenskaper och hans sätt att lösa vetenskapliga problem? Genom att blicka tillbaka på hans ungdom och bevarade brev och anteckningar – både personliga och vetenskapliga – finner vi inte bara den stränge vetenskapsmannen utan också en aktad kulturkritiker och engagerad medmänniska.

Maj (datum och tid är ännu ej bestämt)
Visning av och föredrag om det nya elektronmikroskopet på MMK

Anmäl ditt deltagande till: lena@kemisamfundet.se
Varmt välkomna!