skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Kurs- och konferensservice

Kemisamfundet har lång erfarenhet av att arrangera möten inom kemi- och biokemiområdena. Vårt kansli samt organisation har goda nationella och internationella kontakter.

Hos oss får du hjälp med allt som rör konferenser och evenemang. Vi har expertkunskap och kan avlasta dig med valda delar eller hela processen. Vänd dig till oss nästa gång du skall arrangera en konferens eller något annat evenemang, stort eller litet, oberoende av var du vill genomföra det.

Välkommen att kontakta oss! 

Exempel på möten under 2016:

Temadagen: Från fabrik till tvättmaskin, 20 april i Borås
Workshop and training school: Functional hybrid materials: Structure elucidation from molecular to macro level, 25-27 maj i Stockholm
2nd International Symposium on Halogen Bonding (ISXB-2), 6-10 juni i Göteborg
Kemiportalen, 14-17 juni i Umeå
9th Asian-European Symposium on Metal-Mediated Efficient Organic Synthesis (AES), 4-7 september i Stockholm

De tjänster som vi erbjuder att ansvara för är bl a följande:

Projektledning genom att tillsammans med uppdragsgivaren planera konferensen, upprätta, följa upp och uppdatera projektplanen.

Finansiering genom att hjälpa till med ansökningar om konferensstöd från stiftelser och företag samt rekrytering av utställare.

Ekonomisk kontroll med upprättande av budget och löpande redovisning för kontinuerlig uppföljning. Fakturering.

Marknadsföring via massmail och andra lämpliga media.

Konferensadministration

  • Upprättande av hemsida.
  • Dataregistrering av deltagare, utställare m fl.
  • Bokning av hotell och lokaler eller konferensanläggning.
  • Socialt program i mån av önskemål.
  • Disponera utställning.
  • Sammanställning av möteshandlingar såsom abstractvolym, deltagarlista mm.
  • Kontakt med föredragshållare, deltagare och utställare.
  • Ekonomisk redovisning.
  • Närvaro vid konferensen.
  • Uppföljning och utvärdering.

Uppdragsgivaren kan välja en helhetslösning från oss eller att själv svara för delar av administrationen.

Konferensadministrationen sker via vårt helägda dotterbolag Svenska Kemistsamfundet Service AB (org nr 556782-6424) vars konferensadministratörer är högskoleutbildade kemister.

Kommande evenemang
Evenemang som arrangeras av Svenska Kemisamfundet
sön 27
mån 28

Euroanalysis 2017

28 augusti - 1 september
Sep 04

Årsmöte Kemometrisektionen

4 september, 13:00 - 14:00
Okt 20

Kemins Dag

20 oktober - 21 oktober