skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Kemihistoriska nämnden

Kemins historia – ett stimulerande studium

Alla arbetar i en historisk tradition, kemister är inget undantag. Det är inte bara roligt att studera denna tradition, utan det kan samtidigt lära oss mycket om oss själva. Genom att reflektera över tidigare kemisters sätt att tänka och att arbeta, får vi inte bara en ökad insikt om hur kemister genom tiderna arbetat, utan också om hur kemin fungerar i ett större sammanhang och hur den förändras. Kemin är ju, lika lite som annan vetenskap, något skilt från kultur, samhälle och idévärld. Den står i ständig samverkan med sin omgivning, inte minst genom att påverka den, men också genom att påverkas av den. Hur detta samspel har fungerat står i centrum för studiet av kemins historia, och eftersom detta samspel är lika aktuellt i våra dagar som tidigare, ja kanske ännu mer, kan den historiska förståelsen av vår vetenskap också bidraga till ökad förståelse för dess roll i vår samtid.

Den kemihistoriska nämnden inom Svenska Kemisamfundet vänder sig till alla som är intresserade av kemins historia, inte minst lärare och elever, som i sin verksamhet bidrar till att länka samman gårdagens kunskap med framtidens. Detta gör vi genom att bistå med råd och med litteraturhänvisningar. Vi kan också erbjuda föreläsningar av olika slag, och över de flesta teman inom kemin.