skip to Main Content

 

 

 

Nomenklaturutskottet

Nomenklatur är det system av termer och beteckningar som används inom ett fackområde. För Kemisamfundet är fackområdet så klart kemi. Kemin som vetenskap rymmer kanske ännu fler namn och begrepp än andra naturvetenskapliga discipliner. Chemical Abstracts Service (CAS) register rymmer t.ex. omkring 200 miljoner olika kemiska ämnen, som behöver kunna beskrivas entydigt med namn. Härtill kommer så klart termer på storheter, enheter och andra företeelser inom kemin och andra naturvetenskaper som också måste kunna förstås på ett tydligt sätt. Nomenklaturfrågorna är helt enkelt väldigt viktiga och ständigt aktuella. För vetenskapen är inte färdig – 15 000 nya ämnen tillförs CAS-registret dagligen, nya begrepp tillkommer när nya upptäckter görs och nya fenomen behöver beskrivas. Ja, inte ens det periodiska systemet är statiskt, utan även här tillkommer nya grundämnen med viss regelbundenhet.

Nomenklaturutskottet utgörs av en grupp kemister med brinnande intresse för såväl kemin som för lingvistiken och arbetar ideellt. Vi samarbetar med bl.a. Språkrådet, SIS och så klart internationellt med IUPAC. Utskottet samlas ett par gånger per år.

Nomenklaturutskottet

  • svarar för översättningen av nya kemiska namn och termer till svenska
  • säkerställer en levande dialog kring centrala kemiska begrepp i den svenska kemivärlden
  • är referenspunkten för frågor kring kemisk nomenklatur och kemisk terminologi på svenska

Har du en fråga om kemisk nomenklatur? Ställ den nedan!

Vi publicerar regelbundet artiklar om nomenklaturfrågor i bl.a. Kemisk Tidskrift.

Vi tillhandahåller också broschyrmaterial med rekommendationer kring nomenklatur.

 

Danmark
Dansk Kemisk Nomenklatur
Danskarnas blogg

Ledamöterna i Nomenklaturutskottet väljs årligen av Svenska Kemisamfundets årsmöte. Antalet kan variera men bör vara 8-10 stycken. Det är en styrka att ha ledamöter med bakgrund från olika fält som arbetar inom såväl universitet och högskolor som inom det privata näringslivet. Det som förenar är intresset för kemin i stort, för tydlighet och för vårt svenska modersmål.


Michael Holmboe
, Kemiska institutionen, Umeå universitet
Bertil Magnusson, RISE, Borås
Ebbe Nordlander, Kemisk fysik, Lunds universitet
Jenny Olander, Kemilärarnas Resurscentrum (KRC), Stockholm
Martin Ragnar, Axolot Solutions AB, Stockholm
Kurt Samuelsson, Karlstads universitet, emeritus
Agneta Sjögren, Svenska Kemisamfundet, Stockholm
Fråga Nomenklaturutskottet

Fråga Nomenklaturutskottet

Skickar