skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Analytiska sektionen

Analytiska sektionen har som uppgift att ansvara för kursverksamhet och föredragsverksamhet inom analytisk kemi, att utgöra en knutpunkt för analytiska kemister inom landet samt vid behov företa utredningar som tillhör den analytiska kemin och dess tillämpningar.

Analytiska sektionen är Kemisamfundets äldsta sektion, bildades redan 1924. Sektionen arrangerar vartannat år Analysdagarna, tidigare Kemistdagarna i analytisk kemi.

I samband med 200-årsjubileet av att Torbern Bergman blev professor i Uppsala instiftade Sektionen 1967 Torbern Bergman-medaljen för att hedra hans betydelse för den analytiska kemins utveckling i Sverige och internationellt.

Analytiska sektionen är medlem i organisationerna Eurachem och Eurolab.

Aktuellt

XIX Euroanalysis 2017

Euroanalysis 2017, the XIXth European Conference in Analytical Chemistry will be held in Stockholm, 28th August to 1st September 2017.  This conference is organized under the auspices of the ”Division of analytical chemistry” and the ”Swedish Academy of Pharmaceutical Sciences”.

Information

Ordföranden:
Charlotta Turner Lunds universitet, Kemiska institutionen
Jonas Bergquist Uppsala universitet, Analytisk kemi

Ledamöter:
Fredrik Aldaeus Innventia
Eva Dyremark AstraZeneca
Åsa Emmer Kungliga tekniska högskolan, Analytisk kemi
Andrew Ewing Göteborgs universitet, Institutionen för kemi
Lo Gorton Lunds universitet, Kemiska institutionen
Curt Pettersson  Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi
Gunnar Thorsén Stockholms universitet, Analytisk kemi
Erik Thyboll-Pettersson AkzoNobel AB
Douglas Westerlund Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Analytiska sektionens stadgar hittar du här.

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.