skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Analytiska sektionen

Analytiska sektionen har som uppgift att ansvara för kursverksamhet och föredragsverksamhet inom analytisk kemi, att utgöra en knutpunkt för analytiska kemister inom landet samt vid behov företa utredningar som tillhör den analytiska kemin och dess tillämpningar.

Analytiska sektionen är Kemisamfundets äldsta sektion, bildades redan 1924. Sektionen arrangerar vartannat år Analysdagarna, tidigare Kemistdagarna i analytisk kemi.

I samband med 200-årsjubileet av att Torbern Bergman blev professor i Uppsala instiftade Sektionen 1967 Torbern Bergman-medaljen för att hedra hans betydelse för den analytiska kemins utveckling i Sverige och internationellt.

Aktuellt


24th ANALYTICAL DAYS,  17-20 June 2018, Lund
merged with the
1ST NATIONAL MEETING OF THE SWEDISH CHEMICAL SOCIETY

Registration and abstract submissions for oral and poster presentations at the Analytical Days can be done through www.scs2018.se. Please submit abstracts for oral presentations before March 19, 2018.  We embrace presentations by young scientists. The National Meeting also includes the award ceremony of the Torbern Bergman Medal in Analytical Chemistry.

The National Meeting of the Swedish Chemical Society is a new institution and will be gathering all its member divisions. We expect upwards of 500 participants, and the vision is to gather all the key people from across Swedish chemistry academia and industry under a shared umbrella.

Information

Ordföranden:
Charlotta Turner Lunds universitet, Kemiska institutionen
Jonas Bergquist Uppsala universitet, Analytisk kemi

Ledamöter:
Fredrik Aldaeus Innventia
Eva Dyremark AstraZeneca
Åsa Emmer  Kungliga tekniska högskolan, Analytisk kemi
Ingrid Ericson Jogsten Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik
Andrew Ewing Göteborgs universitet, Institutionen för kemi
Jerker Fick  Umeå universitet, Kemiska institutionen
Lo Gorton Lunds universitet, Kemiska institutionen
Inger Jansson AkzoNobel
Gunnar Thorsén IVL Svenska Miljöinstitutet
Revisor:
Gunnar C Hansson Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin
Valnämnd:
Erik Pettersson-Thyboll AkzoNobel AB
Douglas Westerlund Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Analytiska sektionens stadgar hittar du här.

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.