skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Analytiska sektionen

Analytiska sektionen har som uppgift att ansvara för kursverksamhet och föredragsverksamhet inom analytisk kemi, att utgöra en knutpunkt för analytiska kemister inom landet samt vid behov företa utredningar som tillhör den analytiska kemin och dess tillämpningar.

Analytiska sektionen är Kemisamfundets äldsta sektion, bildades redan 1924. Sektionen arrangerar vartannat år Analysdagarna, tidigare Kemistdagarna i analytisk kemi.

I samband med 200-årsjubileet av att Torbern Bergman blev professor i Uppsala instiftade Sektionen 1967 Torbern Bergman-medaljen för att hedra hans betydelse för den analytiska kemins utveckling i Sverige och internationellt.

Aktuellt


EURACHEM WORKSHOP – 20-21 May 2019
“Validation of targeted and non – targeted methods of analysis”
Tartu, Estonia

Leaflet

Information

Ordföranden:
Charlotta Turner Lunds universitet, Kemiska institutionen
Jonas Bergquist Uppsala universitet, Analytisk kemi

Ledamöter:
Fredrik Aldaeus Innventia
Eva Dyremark AstraZeneca
Åsa Emmer  Kungliga tekniska högskolan, Analytisk kemi
Ingrid Ericson Jogsten Örebro universitet, Institutionen för naturvetenskap och teknik
Andrew Ewing Göteborgs universitet, Institutionen för kemi
Jerker Fick  Umeå universitet, Kemiska institutionen
Lo Gorton Lunds universitet, Kemiska institutionen
Inger Jansson AkzoNobel
Gunnar Thorsén IVL Svenska Miljöinstitutet
Revisor:
Gunnar C Hansson Göteborgs universitet, Institutionen för biomedicin
Valnämnd:
Erik Pettersson-Thyboll AkzoNobel AB
Douglas Westerlund Uppsala universitet, Institutionen för läkemedelskemi

Analytiska sektionens stadgar hittar du här.

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.