skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Kemometri

Aktuellt

Kallelse till Årsmöte 16 november 2017

Tid: Torsdagen den 16 november kl. 13.30
Plats: via Skype*

Årsmötesförhandlingar
1.   Mötets öppnande och dess behöriga utlysande
2.   Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson
3.   Styrelsens berättelse med balans- och resultaträkningar
4.   Revisionsberättelsen
5.   Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen
6.   Val av styrelseledamöter
7.   Avgift för verksamhetsåret 2018
8.   Val av valnämnd
9.   Val av representant och suppleant till Kemisamfundets fullmäktige
10. Teckningsrätt för plusgiro och bank
11. Övriga frågor

Välkomna!
Styrelsen

* Join Skype Meeting
This is an online meeting for Skype for Business, the professional meetings and communications app formerly known as Lync.

Join by phone
+46907867790 (Sweden) Swedish
Find a local number
Conference ID: 6498905
Forgot your dial-in PIN? | Help
Click on help above for info about joining and creating meetings