skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Sektionen för miljökemi

Sektionen har till uppgift att främja intresset för och sprida kunskap om kemiska miljöfrågor samt deras etik och ekonomi. I begreppet kemiska miljöfrågor innefattas ekosystemet samt arbetsmiljö och säkerhet. Sektionen skall utgöra ett föreningsband mellan kemister som är intresserade av miljö- och säkerhetsfrågor, utreda frågor om möjligheter och konsekvenser inom detta område samt föreslå åtgärder att befrämja en god miljö och hälsa.

Sektionen arrangerar årligen en temadag med ett aktuellt ämne för sina medlemmar och andra intresserade.

Ordförande

Kea_Nordenfalk

Aktuellt

Information

Ordförande:
Kea Nordenfalk Fabege

Vice ordförande:
Patrik Andersson Umeå universitet

Ledamöter:
Christian Lindh Lunds universitet
Jörgen Magnér IVL Svenska Miljöinstitutet
Karin Norström Naturvårdsverket

Suppleanter:
Åsa Gustafsson Swetox
Tuulia Hyötyläinen Örebro universitet

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.