skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Temadag i miljökemi

och Årsmöte i Sektionen för miljökemi
18 april 2018 i Gardaulan, Folkhälsomyndigheten, Nobels  väg 18, Solna Hitta hit»

Välkommen till en heldag om kemikalier i inomhusmiljön och hur vi exponeras i vår vardag. Föreläsare från forskningsinstitutioner, myndigheter och näringsliv kommer att belysa kemikalier och dammets olika skepnader i vår vardag. Under dagen finns även tid avsatt för öppna gemensamma diskussioner.

Temadag i miljökemi är ett årligen återkommande evenemang som arrangeras av Sektionen för miljökemi inom Svenska Kemisamfundet, denna gång i samarbete med Folkhälsomyndigheten.

Årsmöte: I anslutning till temadagen håller Sektionen för miljökemi sitt årsmöte kl. 15:45. Årsmöteshandlingar hittar du här

Anmälan: Deltagande i temadagen (inklusive lunch) är gratis.
Anmälan för temadag 2018 är stängd.
Om du bara ska delta i Årsmötet behövs ingen anmälan.
Kontakt: ulrika.orn@kemisamfundet.se

ProgramProgram som pdf
09:30–10:00Registrering och kaffe
10:00–10:10Välkommen
Kea Nordenfalk, ordförande i Sektionen för miljökemi och moderator
10:10–10:40Kemikalier i inomhusmiljö – Folkhälsomyndighetens roll och ansvar
Linda Molander & Karin Björklund, enheten för Miljöhälsa, Folkhälsomyndigheten
10:40–11:10Utvärdering av barns exponering för kemikalier i förskolan
Kristin Larsson, Institutet för miljömedicin (IMM), Karolinska Institutet
11:10–11:15Bensträckare
11:15–11:45Produkter och material som väljs bort idag – Exempel från byggbranschen Presentation som pdf
Hans von Stedingk, Goodpoint
11:45–12:15Frågor och diskussioner kring förmiddagens föredrag
Moderator: Kea Nordenfalk
12:15–13:15Lunch
13:15–13:45Farliga kemikalier i inomhusdamm - Var kommer de ifrån och tas de upp av människan?
Carl-Gustaf Bornehag, Karlstads universitet
13:45–14:15Katter som modell för barns exponering för inomhusdamm
Jana Weiss, Stockholms universitet/Sveriges lantbruksuniversitet
14:15–14:45Kaffe
14:45–15:15Barns exponering för per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS)
Kerstin Winkens, Stockholms universitet -
15:15–15:45Frågor och diskussioner kring eftermiddagens föredrag
Moderator: Kea Nordenfalk
15:45–16:15Årsmöte i Sektionen för miljökemi inom Svenska Kemisamfundet Årsmöteshandlingar hittar du här