skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Temadag i miljökemi
27 mars 2019, på Loftet, SLU, Uppsala

Välkommen till en heldag med föreläsningar och diskussioner.

För både klimatets och miljöns skull behöver vi tänka om gällande vad det är vi äter, och hur vår matproduktion går till. Somliga tror att insekter kan vara en del av lösningen, andra satsar på alger. Odlingarna kan komma att flytta in till staden och vara vertikala, och nya sätt att arbeta med växtskydd kommer behövas. Allt detta är intressant men hur är det med kemikalier som vi redan förorenat vår miljö med? Kommer en förändrad livsmedelsproduktion introducera nya exponeringsvägar för ”gamla” problem, eller kan vi slå två flugor i en smäll genom att tänka nytt och samtidigt ta hand om våra gamla synder?

Under temadagen, som arrangeras som ett samarbete mellan Sektionen för miljökemi i Svenska Kemisamfundet och Livsmedelverket, kommer vi att prata om existerande problem med föroreningar och deras väg genom maten till oss människor, och framtida innovationer som kan vara lösningar, men som även kanske introducerar nya utmaningar med mathanteringen.

Temadagen är gratis Anmäl dig här»

Programupplägg
09:30–10:00Registrering och kaffe
10:00–12:00Föredrag från forskare, myndighet (Livsmedelverket) och näringsliv, med efterföljande diskussion.
12:00–13:00Sektionen för miljökemi bjuder på lätt lunch
13:00–15:30Föredrag från forskare, myndighet (Livsmedelverket) och näringsliv, med efterföljande diskussion inklusive 30 minuter fika.
15:45–16:15Årsmöte i Sektionen för miljökemi inom Svenska Kemisamfundet