skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Temadag i miljökemi

26 april 2017 i William Olsson-salen, Geohuset, Stockholms universitet

Anmälan till temadagen är stängd.

Att läkemedel är viktiga för hälsa och välbefinnande i vårt dagliga liv råder det ingen tvekan om, men kan rester av de mediciner vi konsumerar orsaka skador i miljön? Vad vet vi om problemet idag? Hur ser utvecklingen ut? Vilka nya lösningar finns det?

Välkommen till en heldag där experter inom området belyser både problem och möjligheter!

Temadag i miljökemi är ett årligen återkommande evenemang som arrangeras av Sektionen för miljökemi inom Svenska Kemisamfundet, denna gång i samarbete med Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES) vid Stockholms universitet.

 Program  Programmet kan ändras med kort varsel

09:30-10:00


Registrering och kaffe


10:00-10:10


Välkommen
Kea Nordenfalk, ordförande och moderator


10:10-10:40


Utgör läkemedelsrester i naturen ett problem?
Marlene Ågerstrand, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES), Stockholms universitet


10:40-11:10


Rening av läkemedel i avloppsvatten från sjukhus
Therese Olsen, Akademiska sjukhuset, Uppsala


11:10-11:15


Bensträckare


11:15-11:45


Miljökrav på receptfria läkemedel
Cecilia de Pedro, Apoteket Hjärtat


11:45-12:15


Frågor och diskussioner kring uppströmsåtgärder
Moderator: Kea Nordenfalk


12:15-13:15


Lunch


13:15-13:45


Utvecklingen av avancerad avloppsvattenrening
Jörgen Magnér, IVL Svenska Miljöinstitutet


13.45–14.15


Utbyggnaden av Henriksdals reningsverk och morgondagens utmaningar
Cajsa Wahlberg, Stockholm vatten och avfall


14:15-14:45


Kaffe


14:45-15:15


Avancerad vattenrening som exportvara för svensk industri
Bo Olsson, Innovations- och kemiindustrierna
i Sverige (IKEM)


15:15-15:45


Frågor och diskussioner kring nedströmsåtgärder
Moderator: Kea Nordenfalk
15:45-16:15


Årsmöte i Sektionen för miljökemi inom Svenska Kemisamfundet