Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Sektionen för oorganisk kemi

Målet för den oorganiska kemin är att nå en grundläggande förståelse för reaktioner samt struktur och bindning i oorganiska, metallorganiska och bio-oorganiska ämnen och material. Dessa kunskaper är nödvändiga för tillämpningar inom en rad olika områden. Forskningen inom oorganisk kemi spelar en nyckelroll för t. ex. katalys, energiomvandling och energilagring, ren och effektiv processteknologi, sensorer, korrosion, metallproteiner, farmakologi , medicinska implantat, biologiska processer, elektronik, informations- och kommunikationsteknologi och nanoteknologi.

Svensk oorganisk kemi har under perioder varit världsledande inom koordinationskemi och kristallografi. Oorganisk kemi finns numera representerat inom många olika discipliner. Det är ett ämne som på internationell nivå visar stark tillväxt och där stora satsningar görs.

Sektion för oorganisk kemi har till ändamål att främja den oorganiska kemin i Sverige och att vara svensk kontaktorganisation i internationella frågor om oorganisk kemi. Sektionen skall vara ett forum för oorganiska kemister inom landet samt bidra till ökade kontakter mellan industri, universitet och högskolor. Andra ändamål är att anordna föredrag, kurser och symposier samt bedriva samhällsinformation.

Internationellt samarbetar Sektionen med de oorganiska sektionerna inom  IUPAC och EuCheMS.

Till minne av Sveriges första kvinnliga kemist delar Sektionen årligen ut Anna Sundström Award till den mest framstående avhandlingen inom oorganisk kemi. Avhandlingen ska vara framlagd föregående år, dvs 1/1-31/12. Deadline för nomineringarna är per den 31/1 efterföljande år.

Sektionen är huvudman för Organdagarna och TINC-symposierna. Nästa Oorgandagar planeras till mälardalen 2017.

Aktuellt

Oorgandagarna 2017
12-14 juni i Nynäshamn

Workshop and Training School – Functional hybrid materials: structure elucidation from molecular to macro level, 25-27 May in Stockholm

Namngivningen av element 113, 115, 117 och 118.

Ordförande:

Gunnar Svensson Stockholms universitet

Ledamöter:

Zareen Abbas Göteborgs universitet, Institutionen för kemi

Linn Andersson Boliden Mineral AB

Jean-Francois Boily Umeå universitet, Kemiska Institutionen

Helen Blomqvist Sandvik AB

Ulrich Häussermann Stockholms universitet, Oorganisk kemi och strukturkemi

Martin Jarenmark Lunds universitet, Geologiska institutionen, avd för Berggrundsgeologi

Suppleanter:

Peter Broqvist Uppsala universitet, Institutionen för kemi, strukturkemi

Annika Pohl Uppsala universitet, Institutionen för materialkemi

Adjungerande ledamöter:
Sambandsperson, Sektionen för organisk kemi
Ola Wendt Lunds universitet, Organisk kemi
Sambandsperson, Sektionen för teoretisk kemi
Kersti Hermansson Uppsala universitet, Institutionen för materialkemi
Sambandsperson, organisationskommitén för Oorgandagarna 2016

Annika Pohl Uppsala universitet, Institutionen för materialkemi

Sektionens stadgar hittar du här.

För mer information kontakta Agneta Sjögren.