skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Sektionen för oorganisk kemi

Målet för den oorganiska kemin är att nå en grundläggande förståelse för reaktioner samt struktur och bindning i oorganiska, metallorganiska och bio-oorganiska ämnen och material. Dessa kunskaper är nödvändiga för tillämpningar inom en rad olika områden. Forskningen inom oorganisk kemi spelar en nyckelroll för t. ex. katalys, energiomvandling och energilagring, ren och effektiv processteknologi, sensorer, korrosion, metallproteiner, farmakologi , medicinska implantat, biologiska processer, elektronik, informations- och kommunikationsteknologi och nanoteknologi.

Svensk oorganisk kemi har under perioder varit världsledande inom koordinationskemi och kristallografi. Oorganisk kemi finns numera representerat inom många olika discipliner. Det är ett ämne som på internationell nivå visar stark tillväxt och där stora satsningar görs.

Sektion för oorganisk kemi har till ändamål att främja den oorganiska kemin i Sverige och att vara svensk kontaktorganisation i internationella frågor om oorganisk kemi. Sektionen skall vara ett forum för oorganiska kemister inom landet samt bidra till ökade kontakter mellan industri, universitet och högskolor. Andra ändamål är att anordna föredrag, kurser och symposier samt bedriva samhällsinformation.

Internationellt samarbetar Sektionen med de oorganiska sektionerna inom  IUPAC och EuCheMS.

Till minne av Sveriges första kvinnliga kemist delar Sektionen årligen ut Anna Sundström Award till den mest framstående avhandlingen inom oorganisk kemi. Avhandlingen ska vara framlagd föregående år, dvs 1/1-31/12. Deadline för nomineringarna är per den 31/1 efterföljande år.

Sektionen är huvudman för Organdagarna och TINC-symposierna. Nästa Oorgandagar planeras till Umeå 2019.

Aktuellt

Årsmöte 2017
Dag och tid: 13 juni kl 17:00
Plats: Utsikten i Nynäshamn
Agenda (PDF)

Oorgandagarna 2017
12-14 juni i Nynäshamn

Workshop and Training School – Functional hybrid materials: structure elucidation from molecular to macro level, 25-27 May in Stockholm

Namngivningen av element 113, 115, 117 och 118.

Ordförande:
Gunnar Svensson Stockholms universitet

Vice ordförande:
Ulrich Häussermann Stockholms universitet, Oorganisk kemi och strukturkemi

Ledamöter:
Zareen Abbas Göteborgs universitet, Institutionen för kemi
Linn Andersson Boliden Mineral AB
Jean-Francois Boily Umeå universitet, Kemiska Institutionen
Mikaela Gustafsson Sandvik AB
Martin Jarenmark Lunds universitet, Geologiska institutionen, avd för Berggrundsgeologi

Suppleanter:
Peter Broqvist Uppsala universitet, Institutionen för kemi, strukturkemi
Annika Pohl Uppsala universitet, Institutionen för materialkemi

Adjungerande ledamöter:
Sambandsperson, Sektionen för organisk kemi
Ola Wendt Lunds universitet, Organisk kemi

Sambandsperson, Sektionen för teoretisk kemi
Kersti Hermansson Uppsala universitet, Institutionen för materialkemi

 

Sektionens stadgar hittar du här.

För mer information kontakta Agneta Sjögren.