skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Sektionen för organisk kemi

Sektionen för organisk kemi har till ändamål att främja den organiska kemin i Sverige och att vara svensk kontaktorganisation i internationella frågor om organisk kemi. Sektionen skall vara ett forum för organiska kemister inom landet samt bidraga till ökade kontakter mellan industri, universitet och högskolor. Andra ändamål är att anordna föredrag, kurser och symposier samt bedriva samhällsinformation.

Organikerdagarna
Sveriges största möte för organiska kemister. Arrangeras vartannat år.

Trends in Organic Chemistry (TOC) symposier
Endagssymposier till låg kostnad med teman inom organisk kemi, brukar arrangeras 1-2 st per år.

YIW, Young Investigator Workshop
I samarbete med Division of organic chemistry inom EucheMS nominerar Sektionen en kandidat till YIW-workshop. Mer om kriterierna ser du i högerspalten.

Aktuellt

TOC – Photocatalysis in organic synthesis

Monday: 6 November 2017
Venue: AstraZeneca in Mölndal
Organizers: Magnus Johansson, AstraZeneca R&D Mölndal, Berit Olofsson, Stockholm University and Henrik Sundén, Chalmers  University of Technology, Göteborg

Ordförande:
Ola Wendt Lunds universitet

Vice ordförande:
Johan Wennerberg DuPont Chemswed, Malmö

Skattmästare:
Anna Linusson Umeå universitet

Ledamöter:
Johan Franzén KTH
Adolf Gogoll Uppsala universitet
Magnus Johansson AstraZeneca
Ulf Nilsson Lunds universitet
Berit Olofsson Stockholms universitet

Suppleanter:
Peter Nilsson Linköpings universitet
Carl Johan Wallentin Göteborgs universitet

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.