skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Sektionen för organisk kemi

Sektionen för organisk kemi har till ändamål att främja den organiska kemin i Sverige och att vara svensk kontaktorganisation i internationella frågor om organisk kemi. Sektionen skall vara ett forum för organiska kemister inom landet samt bidraga till ökade kontakter mellan industri, universitet och högskolor. Andra ändamål är att anordna föredrag, kurser och symposier samt bedriva samhällsinformation.

Organikerdagarna
Sveriges största möte för organiska kemister. Arrangeras vartannat år.

Trends in Organic Chemistry (TOC) symposier
Endagssymposier till låg kostnad med teman inom organisk kemi, brukar arrangeras 1-2 st per år.

YIW, Young Investigator Workshop
I samarbete med Division of organic chemistry inom EucheMS nominerar Sektionen en kandidat till YIW-workshop. Mottagaren förväntas att lämna en reserapport, A4-sida efter workshopen.

Mer om 11th Young Investigator Workshop

Aktuellt


Disputation:

Marcus Reitti, Institutionen för organisk kemi, Stockholms universitet
”Diaryliodonium Salts – Applications and Computational Investigations”
10.00, 11 januari 2019 i Magnelisalen, Stockholms universitet.

Ola Wendt prisad
Sektionens tidigare ordförande Ola Wendt, Lunds universitet, har av Svenska Kemisamfundet fått Norblad-Ekstrand-medaljen 2018.
Pressmeddelande


Mikael Elofsson, Ola Wendt och Hans Adolfsson

Ordförande:
Louise Tottie Valea, Göteborg

Vice ordförande:
Johan Wennerberg Docera, Lund

Skattmästare:
Anna Linusson Umeå universitet

Ledamöter:
Johan Franzén KTH
Adolf Gogoll Uppsala universitet
Magnus Johansson AstraZeneca
Ulf Nilsson Lunds universitet
Berit Olofsson Stockholms universitet

Suppleanter:
Peter Nilsson Linköpings universitet
Carl Johan Wallentin Göteborgs universitet
Revisor:
Ulrich Häusserman Stockholms universitet
Valnämnd:
Fredrik Almqvist Umeå universitet
Anja Sandström Uppsala universitet
Kenneth Wärnmark Lunds universitet (sammankallande)

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.