skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Sektionen för organisk kemi

Sektionen för organisk kemi har till ändamål att främja den organiska kemin i Sverige och att vara svensk kontaktorganisation i internationella frågor om organisk kemi. Sektionen skall vara ett forum för organiska kemister inom landet samt bidraga till ökade kontakter mellan industri, universitet och högskolor. Andra ändamål är att anordna föredrag, kurser och symposier samt bedriva samhällsinformation.

Organikerdagarna
Sveriges största möte för organiska kemister. Arrangeras vartannat år.

Trends in Organic Chemistry (TOC) symposier
Endagssymposier till låg kostnad med teman inom organisk kemi, brukar arrangeras 1-2 st per år.

YIW, Young Investigator Workshop
I samarbete med Division of organic chemistry inom EucheMS nominerar Sektionen en kandidat till YIW-workshop. Mer om kriterierna ser du i högerspalten.

Aktuellt

Årsmöte 2018

Tid: Onsdagen den 20 juni kl 10:30
Plats: Gasquesalen, Kårhuset, Lund
Agenda

26th ORGANIKERDAGARNA, 17-20 June 2018 in Lund
as part of the 1ST NATIONAL MEETING OF THE SWEDISH CHEMICAL SOCIETY

Registration and abstract applications for oral and poster presentations at Organikerdagarna are submitted via www.scs2018.se.  Please submit abstracts for oral presentations before 19 March 2018. We embrace presentations by young scientists, especially PhD students and post-docs.

The National Meeting of the Swedish Chemical Society is a new institution and will be gathering all its member divisions. We expect upwards of 500 participants, and the vision is to bring together all the key people from across Swedish chemistry academia and industry under a shared umbrella.

TOC – Photocatalysis in organic synthesis

Rapport:

Ordförande:
Louise Tottie Valea, Göteborg

Vice ordförande:
Johan Wennerberg Docera, Lund

Skattmästare:
Anna Linusson Umeå universitet

Ledamöter:
Johan Franzén KTH
Adolf Gogoll Uppsala universitet
Magnus Johansson AstraZeneca
Ulf Nilsson Lunds universitet
Berit Olofsson Stockholms universitet

Suppleanter:
Peter Nilsson Linköpings universitet
Carl Johan Wallentin Göteborgs universitet
Revisor:
Ulrich Häusserman Stockholms universitet
Valnämnd:
Fredrik Almqvist Umeå universitet
Anja Sandström Uppsala universitet
Kenneth Wärnmark Lunds universitet (sammankallande)

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.