skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

SKR – Svenska Kemiingenjörers Riksförening

SKR arbetar för:
– att främja intresset för och utvecklingen av den kemiska ingenjörsvetenskapen
– att stärka yrkesgemenskapen
– att stimulera utbytet av erfarenheter och kunnande inom kemiteknikens område

SKR är kemiingenjörernas förening för gemensamma ideella frågor och är en fristående intresseorganisation utan facklig anknytning. SKR är en fristående sektion inom svenska kemisamfundet

Aktuellt

Kemigolfen 25 augusti 2019
I år sker tävlingen om Floras pokal och damernas dito på Öijareds golfbana,
(Nya Banan), utanför Alingsås https://oijared.se/

Anmälan görs till Sven Lekander, e-post: 7lekander@gmail.com
Telefon: 0768 53 63 61
Mer information finns här


Årsmöte med studiebesök

Den 22 maj håller SKR årsmöte på Institutionen för kemiteknik, Lunds universitet

Före årsmötet är det studiebesök på institutionen.

Studiebesök på Institutionen för Kemiteknik, Kemicentrum, Naturvetarvägen 14  Lund kl 14.00 – 16.00 Jag möter upp vid ingången. Vid sen ankomst, ring 046-222 82 76 så möter jag upp.

Anmäl deltagande till Michaël Grimsberg (datorpost michael.grimsberg@chemeng.lth.se ) senast den 21 maj kl 16.00

Mer information om hur man hittar finns på här

Agenda årsmöte

1.Val av ordförande för mötet

 1. Fråga om mötets stadgeenliga utlysning.
 2. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera mötets protokoll
 3. Styrelsens årsberättelse
 4. Revisorernas berättelse
 5. Fastställande av föreningens bokslut
 6. Fråga om ansvarsfrihet åt styrelsen
 7. Val av ordförande i föreningen för tiden till och med nästa årsmöte
 8. Val av vice ordförande för samma tid
 9. Val av övriga styrelseledamöter för samma tid
 10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 11. Val av ledamöter i valnämnd
 12. Bestämmande av årsavgiftens storlek för det kommande kalenderåret
 13. Fastställa arbetsordning
 14. Övriga ärenden

Kemiingenjör prisas för projekt som omvandlar skogsresten lignin till biodrivmedel!
2018 års kemiteknikpris tilldelas Åsa Håkansson.
Hon kommer att ta emot priset i samband med Berzeliusdagarna den 25 januari kl. 12.45 i Aula Magna, Stockholms universitet.


Gösta Lindners stipdendium
Nominera senast den 15 april. Nomineringen sker till kansliet.


Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris 2018 till Åsa Håkansson, Scania/Preem
Åsa Håkansson är kemiingenjör från Högskolan i Borås och har doktorerat i förbränningskemi vid Chalmers tekniska högskola. Åsa Håkansson får priset för sin insats med innovationsprogrammet Bioinnovations projekt BioLi.
Inom BioLi har man lyckats med att göra om lignin, en restprodukt från skogsindustrin, till flytande råvara som kan användas av raffinaderier och kemiindustrin. Ett resultat av projektet är att Preem och RenFuel i samarbete med Rottneros, nu undersöker förutsättningarna för att uppföra världens första ligninanläggning för biodrivmedel vid massabruket i Vallvik, Söderhamn. Samarbetet mellan företagen innebär att Preem blir den första drivmedelstillverkaren i Sverige att använda lignin i sin produktion.

Åsa Håkansson har som projektledare vid Preem haft en viktig roll i projektet som drivits i samarbete mellan företag, forskningsinstitut och akademi.
‒ BioLi kan minska vårt beroende av fossila bränslen och därmed vår klimatpåverkan. Vi ville lyfta fram både projektet i sig och projektledarens viktiga roll, säger Lars Josefsson, ordförande för SKR:s jury.

Åsa Håkansson är sedan september 2018 Business Development Manager at Scania CV AB.
Hon kommer att ta emot priset i samband med Berzeliusdagarna den 25 januari 12:45 i Aula Magna, Stockholms universitet.

Om SKR:s kemiteknikpris
SKR:s, Sveriges Kemiingenjörers Riksförenings kemiteknikpris går till en kemiingenjör eller kemist som gjort berömvärda insatser för kemitekniken. Priset består av en graverad silvertacka om 1 000 gram, skänkt av Boliden. SKR:s kemiteknikpris delas 2018 ut för 15:e gången. SKR är en sektion i Svenska Kemisamfundet.

Mottagare av priset de senaste fem åren:
2017 Emma Lundberg, KTH och Science for Life Laboratory
2016 Bård Lindström, miljöteknikföretaget Reformtech
2015 Anna Gunnarsson, teknik- och naturvetenskapscentret Navet
2014 Fredrika Gullfot, Simris Alg
2013 Kenneth M Persson, Sydvatten

För mer information eller intervju vänligen kontakta:
Åsa Håkansson, tel. 0765166599 asa.hakansson@scania.com
Lars Josefsson, tel. 0708330582 lars.josefsson@johannebergsciencepark.com

Gösta Lindners stipendium 2019 – Stipendium inom teknisk kemitillämpning

Sveriges Kemiingenjörers Riksförening, SKR är en sammanslutning av kemiingenjörer med teknisk bakgrund och är sedan 2006 en sektion inom Kemisamfundet.

SKR leddes under en följd av år av Civ.ing., Tekn.lic Gösta Lindner. I samband med hans bortgång 1985 instiftades en fond vars avkastning ska utdelas med syftet att stödja kemiintresset med extra betoning på tekniska tillämpningar.

Fondkommittén inom SKR har beslutat att dessa stipendier företrädesvis ska tilldelas elever i gymnasieskolan med att också grundskoleelever har möjlighet att få stipendium.

Stipendium kan ges för gymnasiearbeten eller motsvarande av relevans för det kemitekniska området och är inte bundet till att eleven går något speciellt utbildningsprogram eller inriktning. Arbetet kan utföras antingen individuellt eller i grupp.

För att kunna få stipendium ur fonden ska en nominering ske. Handledare/Lärare nominerar eleven eller elevgruppen i formuläret nedan. Nomineringen ska innehålla ett utlåtande från handledare, en kort sammanfattning av arbete (max en A4 sida), rapport över arbetet samt adress-/kontaktuppgifter till handledare och elever. Nomineringen ska vara kansliet tillhanda senast den 15 april 2019. Stipendiet kommer att utdelas under slutet av maj.
Den totala prissumman är 10.000 kr.

Stipendiekommittén består av Krister Ström, Chalmers, Lars Josefsson, Västsvenska kemi- och materialklustret.

Gösta Lindners stipendium

Gösta Lindners stipendium

Om handledaren/läraren

Om eleverna

Ange för- och efternamn

Om arbetet

Släpp en fil här eller klicka för att ladda upp. Välj fil
Maximal filstorlek: 2 MB
utlåtande av handledare/lärare samt en kort sammanfattning av arbetet (max en A4 sida)
Släpp en fil här eller klicka för att ladda upp. Välj fil
Maximal filstorlek: 2 MB
Skickar

 

Tidigare pristagare:

Gösta Lindners stipendium 2017
Elever från Blackebergs gymnasium:
Dina Lerjevik
Lovisa Olsson
Oskar Söderberg
Sara Sandh

För projektarbetet med titel: ”Alternated Hydrogen Flow – The future of fuel cells?”

Gösta Lindners stipendium 2016
Jessica Lindberg
Julia Reinius
Danny Majid
Titel: Rening av lysozym från äggvita med hjälp av egengjord jonbytarmassa


Gösta Lindners Stipendium
Utdelare: Svenska Kemiingenjörers Riksförening (SKR)

SKR är en sammanslutning av kemiingenjörer med teknisk bakgrund som under flera år leddes av Civ.ing., Tekn.lic Gösta Lindner. I samband med hans bortgång 1985
instiftades därför en fond vars avkastning skall utdelas med syftet att stödja kemiintresset i samhället med extra betoning på tekniska tillämpningar. Dessa stipendier ska företrädelsevis tilldelas elever i gymnasieskolan.

Priset är ett stipendium på 10 000 kr till bästa arbete med ”kemiteknisk” anknytning genom Unga forskare. Stipendium kan ges för specialarbeten eller motsvarande av relevans för det kemitekniska området och är inte bundet till att eleven går någon speciell inriktning eller linje. Arbetet kan utföras antingen individuellt eller i grupp.

Floras pokal

Golfen startade 1987 på initiativ av Rein Jansson som även instiftade vandringspriset Floras pokal.
SKR Golfen 2017
30-års jubileum!

27 augusti på Nynäshamns GK
www.nynashamnsgk.se
30 års jubileumstävlingen genomfördes på Nynäshamns Golfklubb. 20 stycken spelade och avnjöt på lördagen en utmärkt middag och övernattning på Körunda golf hotell.
Vinnare av Floras Pokal blev Sven Lekander, han var dessutom närmast hål och förra årets segrare Tomas Ericsson kom på andra plats.
Damklassen vans återigen av Karin Henningsson (Reins vandringspokal).


SKR Golfen 2016
4 september på Mjölby GK
www.mjolbygk.se/
SKR-golfen avgjordes på Mjölby golfklubb söndagen den fjärde september. Vi träffades redan på lördagen för inspel och en efterföljande gemensam middag på Hotell Miskarp, en långputt från klubbhuset.
Söndag morgon avgjordes sedan SKR-golfen över 18 hål.
Spelformen var som vanligt poängbogey. Det var 15 deltagare i år och slutlig vinnare blev Tomas Ericsson med 30 p (Floras pokal).
Damklassen vanns av Karin Henningsson (Reins vandringspokal).
Förutom huvudtävlingen var det några deltävlingar som avgjordes på enskilda hål. Längsta drive på hål 7: Robert Craft (herrklassen) och
Monika Lekander (damklassen)
Närmast flaggan på hål 18: Göran Svensson.

Information

Ordförande: 

Vice ordförande: Kjell Jansson

Övriga styrelseledamöter: Michael Grimsberg, Lars Josefsson, Tomas Lackman, Gunnar Lager, Oleg Pajalic och Krister Ström.

Valberedningen: vakant

Revisor: Anders Östman

Kontakt: sveriges.kemiingenjorer@gmail.com

Verksamhetsberättelsen från 2015

SKR is a member of

EFCE är ett fönster mot länder i Europa där företag, högskolor och institut är engagerade och ger en stor kontaktyta. EFCE är engagerad i utbildningsfrågor och har påverkansmöjlighet ex. vis forskningsprogram.
Fler behöver engageras i EFCE.
SKR och EFCE