skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

SKR – Svenska Kemiingenjörers Riksförening

SKR arbetar för:
– att främja intresset för och utvecklingen av den kemiska ingenjörsvetenskapen
– att stärka yrkesgemenskapen
– att stimulera utbytet av erfarenheter och kunnande inom kemiteknikens område

SKR är kemiingenjörernas förening för gemensamma ideella frågor och är en fristående intresseorganisation utan facklig anknytning. SKR är en fristående sektion inom svenska kemisamfundet

Aktuellt

Gösta Lindners stipdendium

Nominera senast den 15 april. Nomineringen sker till kansliet.

Svenska Kemiingenjörers Riksförenings (SKR) kemiteknikpris 2017 – Emma Lundberg, KTH och Scilifelab


Emma Lundberg är docent och universitetslektor vid KTH och Science for Life Laboratory där hon forskar på proteinernas funktion i celler. Hon är även projektledare för cellatlasen ”The Cell Atlas”, där syftet är att kartlägga och förstå hur mänskliga proteiner är fördelade i cellen. Cellatlasen som presenterades i december är en del av ”Human Protein Atlas”.

Film – Human Cell
Demo av EVE on-line
The Scope

– Emma Lundberg får priset för sin innovativa metod att kartlägga människans celler genom att på ett mycket ingenjörsmässigt sätt ta hjälp av allmänheten och deras nyfikenhet för att analysera proteiner och påskynda arbetet. Hon har gjort det genom att i datorspelet Eve Online integrera ett minispel, ”Project Discovery”, med en vetenskaplig fråga.

SKR:s kemiteknikpris består av en graverad silvertacka om 500 gram, skänkt av Boliden. Silvertackan delas ut under Berzeliusdagarna 27 januari 2017 i Aula Magna, Stockholms universitet.

Berzeliusdagarna är ett möte som varje år lockar hundratals kemiintresserade gymnasieelever. Årets pris visar eleverna att det kan finnas kopplingar mellan en kemiutbildning, spelvärlden och innovativa lösningar.

Juryn för SKRs kemipris består av:
Henrik Kusar (SKRs ordförande), Boel Jönsson (chefredaktör Kemivärlden Biotech med Kemisk Tidskrift), Göran Lindbergh (professor KTH), samt Siv Engelmark (teknik och vetenskapsjournalist).

För mer information kontakta:
Henrik Kusar, ordförande i SKR, hkusar@kth.se
Emma Lundberg, 2017 års pristagare, emma.lundberg@scilifelab.se

Prismotivering

Foto: Markus Marcetic

 

EGFR

Gösta Lindners stipendium 2019 – Stipendium inom teknisk kemitillämpning

Sveriges Kemiingenjörers Riksförening, SKR är en sammanslutning av kemiingenjörer med teknisk bakgrund och är sedan 2006 en sektion inom Kemisamfundet.

SKR leddes under en följd av år av Civ.ing., Tekn.lic Gösta Lindner. I samband med hans bortgång 1985 instiftades en fond vars avkastning ska utdelas med syftet att stödja kemiintresset med extra betoning på tekniska tillämpningar.

Fondkommittén inom SKR har beslutat att dessa stipendier företrädesvis ska tilldelas elever i gymnasieskolan med att också grundskoleelever har möjlighet att få stipendium.

Stipendium kan ges för gymnasiearbeten eller motsvarande av relevans för det kemitekniska området och är inte bundet till att eleven går något speciellt utbildningsprogram eller inriktning. Arbetet kan utföras antingen individuellt eller i grupp.

För att kunna få stipendium ur fonden ska en nominering ske. Handledare/Lärare nominerar eleven eller elevgruppen i formuläret nedan. Nomineringen ska innehålla ett utlåtande från handledare, en kort sammanfattning av arbete (max en A4 sida), rapport över arbetet samt adress-/kontaktuppgifter till handledare och elever. Nomineringen ska vara kansliet tillhanda senast den 15 april 2019. Stipendiet kommer att utdelas under slutet av maj.
Den totala prissumman är 10.000 kr.

Stipendiekommittén består av Krister Ström, Chalmers, Lars Josefsson, Västsvenska kemi- och materialklustret.

Gösta Lindners stipendium

Gösta Lindners stipendium

Om handledaren/läraren

Om eleverna

Ange för- och efternamn

Om arbetet

Släpp en fil här eller klicka för att ladda upp. Välj fil
Maximal filstorlek: 2 MB
utlåtande av handledare/lärare samt en kort sammanfattning av arbetet (max en A4 sida)
Släpp en fil här eller klicka för att ladda upp. Välj fil
Maximal filstorlek: 2 MB
Skickar

 

Tidigare pristagare:

Gösta Lindners stipendium 2017

Vinnare av årets pris går till följande elever från Blackebergs gymnasium:
Dina Lerjevik
Lovisa Olsson
Oskar Söderberg
Sara Sandh

För projektarbetet med titel: ”Alternated Hydrogen Flow – The future of fuel cells?”
Motivering: De fyra har tillsammans på ett ingenjörsmässigt sätt byggt och testat en låg temperatur bränslecell. De har på ett innovativt sätt experimenterat för att förbättra bränslecellens prestanda genom att bland annat minska mängden utkondenserat vatten som bildas vid reaktionen genom att växelvis ändra inflödet av gaserna till bränslecellen.

Gösta Lindners pris delas varje år ut till minne av civ.ing. Tekn. lic. Gösta Lindner med syftet att främja kemiintresset i samhället med extra betoning på kemitekniska tillämpningar.
Vi vill även tacka organisationen ”Unga forskare” för ett fantastiskt arrangemang och möjligheten att dela ut detta pris under utmärka förutsättningar.

 

Gösta Lindners stipendium 2016
Motivering: De har skapat en kul och lärorik kemilaboration för gymnasieelever som kan utföras på flera olika svårighetsnivåer. Laborationen beskriver klassiska kemitekniska separationsprocesser som är användbara i de flesta kemi/kemitekniska system. De har i sitt arbete systematiskt och ingenjörsmässigt utgått från att använda lättillgängliga och billiga utgångsämnen, samt även tagit fram en metod för identifiering av enzymet.

Titel: Rening av lysozym från äggvita med hjälp av egengjord jonbytarmassa
Jessica Lindberg
Julia Reinius
Danny Majid

Gösta Lindners Stipendium
Utdelare: Svenska Kemiingenjörers Riksförening (SKR)

SKR är en sammanslutning av kemiingenjörer med teknisk bakgrund som under flera år leddes av Civ.ing., Tekn.lic Gösta Lindner. I samband med hans bortgång 1985
instiftades därför en fond vars avkastning skall utdelas med syftet att stödja kemiintresset i samhället med extra betoning på tekniska tillämpningar. Dessa stipendier ska företrädelsevis tilldelas elever i gymnasieskolan.

Priset är ett stipendium på 10 000 kr till bästa arbete med ”kemiteknisk” anknytning genom Unga forskare. Stipendium kan ges för specialarbeten eller motsvarande av relevans för det kemitekniska området och är inte bundet till att eleven går någon speciell inriktning eller linje. Arbetet kan utföras antingen individuellt eller i grupp.

Floras pokal

Golfen startade 1987 på initiativ av Rein Jansson som även instiftade vandringspriset Floras pokal.
SKR Golfen 2017
30-års jubileum!

27 augusti på Nynäshamns GK
www.nynashamnsgk.se
30 års jubileumstävlingen genomfördes på Nynäshamns Golfklubb. 20 stycken spelade och avnjöt på lördagen en utmärkt middag och övernattning på Körunda golf hotell.
Vinnare av Floras Pokal blev Sven Lekander, han var dessutom närmast hål och förra årets segrare Tomas Ericsson kom på andra plats.
Damklassen vans återigen av Karin Henningsson (Reins vandringspokal).


SKR Golfen 2016
4 september på Mjölby GK
www.mjolbygk.se/
SKR-golfen avgjordes på Mjölby golfklubb söndagen den fjärde september. Vi träffades redan på lördagen för inspel och en efterföljande gemensam middag på Hotell Miskarp, en långputt från klubbhuset.
Söndag morgon avgjordes sedan SKR-golfen över 18 hål.
Spelformen var som vanligt poängbogey. Det var 15 deltagare i år och slutlig vinnare blev Tomas Ericsson med 30 p (Floras pokal).
Damklassen vanns av Karin Henningsson (Reins vandringspokal).
Förutom huvudtävlingen var det några deltävlingar som avgjordes på enskilda hål. Längsta drive på hål 7: Robert Craft (herrklassen) och
Monika Lekander (damklassen)
Närmast flaggan på hål 18: Göran Svensson.

Information

Ordförande: 

Vice ordförande: Kjell Jansson

Övriga styrelseledamöter: Michael Grimsberg, Peter Herder, Lars Josefsson, Tomas Lackman, Gunnar Lager, Oleg Pajalic och Krister Ström.

Valberedningen: Peter Baeling och Lars Öjefors

Kontakt: sveriges.kemiingenjorer@gmail.com

Verksamhetsberättelsen från 2015

SKR is a member of

EFCE är ett fönster mot länder i Europa där företag, högskolor och institut är engagerade och ger en stor kontaktyta. EFCE är engagerad i utbildningsfrågor och har påverkansmöjlighet ex. vis forskningsprogram.
Fler behöver engageras i EFCE.
SKR och EFCE