skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Sektionen för teoretisk kemi

Theoretical Chemistry” will be given a widest possible definition, containing: quantum chemistry, molecular physics, molecular simulations & modellin, computational materials science, computer-aided drug design, nano/bio technology, bioinformatics, cellular kodelling, and many more related areas.

Very many molecular sciences overlap today and use similar computational tools. Many different areas are also learning a common scientific language in attempts to connect the time and length scales in modelling and simulations. Theoretical Chemistry (whatever it is strictly…) is a highly interdisciplinary area and rapidly evolving to many directions!

There is a high density of excellent theoretical groups here at the Nordic periphery of Europe and inter-nordic initiatives are born naturally. We have long traditions to meet and work together.

Awards: Björn Roos award and Inga Fisher Hjalmars award.

Aktuellt

Årsmöte

Torsdagen den 17/8, kl 17:45
Kollektorn lecture hall, entrance from Kemivägen 9
Chalmers campus Johanneberg

Björn Roospriset

Björn Roospriset delas ut vart tredje år till en mottagare som ska ha uppvisat excellens inom utveckling och/eller tillämpning av metoder som faller inom Sektionens verksamhetsområden

*2017 års Björn Roospristagare med följande motivering:

Gunnar Karlström tilldelas 2017 års Björn Roos Award för sina bidrag inom områdena intermolekylära växelverkningar och fasjämvikter. Han förespråkade tidigt vikten av polariserbara kraftfält för att beskriva molekylära egenskaper i lösning. vilket idag är en standard inom beräkningskemi under namnet quantum mechanics/molecular mechanics (QM/MM) eller polarisable embedding (PE). Av stor teknisk betydelse för denna typ av beräkningar återfinns en metod baserad på Karlströms arbeten för att definiera lokala molekylära egenskaper. Denna metod går under namnet LoProp och per idag finns denna metod implementerad i någon form i de flesta kvantkemiska programpaket vilket inneburit ett stort steg i noggrannhet jämfört med dielektriska kontinuummodeller.

Inga Fischer-Hjalmars Award

Till minne av Sveriges första kvinnliga teoretiska kemist, Inga Fischer-Hjalmars, delar Sektionen för teoretisk kemi mårligen ut ett pris i hennes namn för den mest framstående avhandlingen inom ämnesområdet teoretisk kemi som lagts fram under året.

*2017 års Inga Fischer-Hjalmerspristagare med följande motivering:

Fei Xie, Lunds universitet, tilldelas Inga Fischer-Hjalmars pris för bästa doktorsavhandling inom teoretisk kemi framlagd under 2016. Fei har skrivit en gedigen avhandling i teoretisk- och experimentell fysikalisk kemi. Avhandlingen består av sju artiklar, samtliga med doktoranden som huvudförfattare, och en detaljerad introduktion. Hon har använt sig av teori på olika nivåer och delvis implementerat detta i datorprogram, men även själv utfört experiment på olika anläggningar, för att testa beräkningarnas resultat, vilket är berömvärt. Allt sammantaget är Fei Xie en värdig mottagare av Inga Fischer-Hjalmars-priset.

Båda prisen kommer att delas ut under Sektionens symposium Bridging Gaps den 16-18 augusti i Göteborg.

Multiscale modelling of materials (and molecules)

The eSSENCE e-science program arranges a national modelling meeting with our sister program SeRC and other e-science actors, June 12-14 (lunch-to-lunch).
We will have an interesting mix of method/model development and applications. The meeting, including all meals, is free of charge.

Annual Symposium 2017 – Bridging Gaps

August 16-18 in Gothenburg.

Ordförande:
Peter Ahlström Högskolan i Borås

Viceordförande:
Jürgen Gräfenstein Göteborgs universitet

Ledamöter:
Bo Durbeej Linköpings universitet
Kersti Hermansson
Uppsala universitet
David van der Spoel Uppsala universitet

Suppleanter: 
Mårten Ahlquist Kungliga tekniska högskolan
Alexander Lyubartsev Stockholms universitet

Sektionens stadgar hittar du här:

Sektionens målsättningar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.