skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Inga Fischer Hjalmars award

Till minne av Sveriges första kvinnliga teoretiska kemist, Inga Fischer-Hjalmars, delar Sektionen för teoretisk kemi
årligen ut ett pris i hennes namn för den mest framstående avhandlingen inom ämnesområdet teoretisk kemi som
lagts fram under året.

Läs mer om Inga Fischer-Hjalmars här:

NOMINERING 2019
Använd det elektroniska formuläret för att nominera din kandidat till Inga Fischer-Hjalmars award. Avhandlingen ska vara framlagd under perioden 1/1-31/12 2018.
Deadline 31 januari 2019. Till formulär >>
 

TIDIGARE PRISTAGARE
2016
Svante Hedström, Lunds universitet, tilldelas Inga Fischer-Hjalmars pris för bästa doktorsavhandling inom teoretisk kemi, framlagd under 2015.  Svante Hedström får priset för avhandlingen “Computational Predictions of Conjugated Polymer Properties for Photovoltaic Applications”, i vilken han på ett mycket förtjänstfullt sätt använder avancerade kvantkemiska beräkningar för att göra högkvalitativa analyser och förutsägelser av optiska egenskaper hos nya polymerer med stor relevans inom det viktiga solenergiområdet.

2015
Joakim Jämbeck, Stockholms universitet, tilldelas 2015 års Inga Fischer-Hjalmars pris för sin avhandling “Computer Simulations of Heterogenous Biomembranes”. I sitt arbete har Joakim studerat processer i biomembraner med molekyldynamiska simuleringar. En viktig del av arbetet har bestått i att utvecka kraftfältsparametrar från kvantkemiska beräkningar för att öka nogrannheten i simuleringarna.

2014
Sergey V. Antipov, Göteborgs universitet, “On the formation of small molecules by radiative association

2013
Joakim Stenhammar, Lund University, “Theoretical Studies of simple Polar Fluids

2012
Martin Trulsson, Lund University, “Simulations of Simple Fluids and Surface Forces

2011
David Fange, Uppsala University, “Modelling Approaches to Molecular Systems Biology

2010
Na Lin, Royal Institute of Technology, “Theoretical Studies on Electronic and Vibrationally Resolved Multi-Photon Absorption and Dichroism