skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Sektionen för ytkemi och materialkemi

Sektionen för ytkemi och materialkemi har till ändamål att främja ytkemin och materialkemin i Sverige och att vara svensk kontaktorganisation i internationella frågor rörande ytkemi och materialkemi. Sektionen ska vara ett forum för yt- och materialkemister inom landet samt bidra till ökade kontakter mellan industri, universitet och högskolor. Andra ändamål är att anordna föredrag, kurser och symposier samt bedriva samhällsinformation.

Aktuellt

Ordförande:
Mark Rutland
KTH, Yt- och korrosionsvetenskap

Vice ordförande: Marité Cardenas Malmö högskola

Ledamöter:

Thomas Ederth Linköpings universitet
Håkan Edlund Mittuniversitetet
Anna Martinelli Chalmers
Karin Schillén Lunds universitet, Fysikalisk kemi
Peter Westbye Akzo Nobel
Valnämnd:
Emma Sparr Lunds universitet
Jan van Stam Karlstad universitet (sammankallande)

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.