skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Sektionen för ytkemi och materialkemi

Sektionen för ytkemi och materialkemi har till ändamål att främja ytkemin och materialkemin i Sverige och att vara svensk kontaktorganisation i internationella frågor rörande ytkemi och materialkemi. Sektionen ska vara ett forum för yt- och materialkemister inom landet samt bidra till ökade kontakter mellan industri, universitet och högskolor. Andra ändamål är att anordna föredrag, kurser och symposier samt bedriva samhällsinformation.

Sektionen arrangerar årligen sitt Annual Surface and Materials Chemistry Symposium (ASMCS) vilket för 2016 planeras till Göteborg i november och för 2017 i Stockholm.

Aktuellt

Årsmöte 2017
Dag:
Tisdagen den 24/10 kl 16:50-17:30
Plats: Kåren, KTH Valhallavägen campus, Drottning Kristinas väg 15, Stockholm

Årsmötesförhandlingar

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 2. Val av justeringsperson att jämte ordförande justera protokollet
 3. Mötets behöriga utlysande
 4. Styrelsens berättelse med resultat- och balansräkningar
 5. Revisionsberättelse
 6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen samt fastställande av balansräkningen
 7. Val av styrelseledamöter, 2017-2019
 8. Sektionsavgift 2018
  (nuvarande 0 kr)
 9. Val av revisor
  Nuvarande revisor Lennart Bergström har avböjt omval.
 10. Val av valberedning
  Nuvarande; Andra Dédinaité (sammank), Jan van Stam och Emma Sparr
 11. Teckningsrätter postgiro och bank
  Förslag: Agneta Sjögren och Sektionens ordförande var för sig upp till 100.000 kr. För belopp över 100.000 kr tecknas firman av Agneta Sjögren och ordföranden i förening
 12. Val av representant till Kemistsamfundets fullmäktige
 13. Information om YKI Alumni, Per Stenius
 14. Information från styrelsen
 15. Övriga frågor
 16. Mötets avslutning

Annual Symposium 2017 – Materials and Interfaces – Smart, Functional, Sustainable?
24-26 October, Stockholm, www.asmcs.se/

The programme will be inclusive while reflecting surface and materials chemistry at the cutting edge. It will emphasise the scientific diversity of the field in Sweden and balance contributions from Academia, Institutes and Industry.

Sweden is world leading in this area and we have a dynamic and vibrant community; it is more important than ever that we seize the opportunity to get together, renew ties, expose our work to each other, and perhaps even consider our national interests in the discipline.

For students, an online doctoral course in Surface and Materials Characterisation will be run after the summer and culminate in the symposium  the course is lectured and examined by world renowned Prof Ralph Nuzzo.

The symposium will also host a program meeting of the FORMAMP project concerning nanoformulation of antimicrobial peptides.

Jointly hosted by KTH and RISE and featuring the award ceremony of the Akzo Nobel Prize in Surface Chemistry.


Letter to VR, SSF and Vinnova

The recent and comprehensive suggestion by VR for the strategy for Swedish participation and hosting of ESS includes a range of concrete and sensible suggestions for a long term benefit to Sweden in the use of neutrons, and the coordination with the colocalised MAX-IV.

Amongst these suggestions are:

 1. that strong research areas with the potential to utilise neutron scattering should be identified and
 2. that efforts should be made to ensure that at least one of the instruments 17-22 should be driven from Sweden.

There is no nation more suitable than Sweden to lead the development of a GISANS instrument, and to reap the benefits of its development and implementation. It would allow Sweden to maintain and advance its leading position in surface and materials science.
The full letter

Information

Ordförande:
Mark Rutland
KTH, Yt- och korrosionsvetenskap

Vice ordförande: vakant

Ledamöter:

JeanFrancois Boily Umeå universitet, Kemiska institutionen
Marité Cardenas Malmö högskola
Thomas Ederth Linköpings universitet
Håkan Edlund Mittuniversitetet
Karin Persson SP
Karin Schillén Lunds universitet, Fysikalisk kemi

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.