skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Sektionen för ytkemi och materialkemi

Sektionen för ytkemi och materialkemi har till ändamål att främja ytkemin och materialkemin i Sverige och att vara svensk kontaktorganisation i internationella frågor rörande ytkemi och materialkemi. Sektionen ska vara ett forum för yt- och materialkemister inom landet samt bidra till ökade kontakter mellan industri, universitet och högskolor. Andra ändamål är att anordna föredrag, kurser och symposier samt bedriva samhällsinformation.

Sektionen arrangerar årligen sitt Annual Surface and Materials Chemistry Symposium (ASMCS) vilket för 2016 planeras till Göteborg i november och för 2017 i Stockholm.

Aktuellt

Annual meeting ASMCS 2018 merged with the 1ST NATIONAL MEETING OF THE SWEDISH CHEMICAL SOCIETY

The National Meeting of the Swedish Chemical Society is a new event and will be gathering all its member divisions. We expect upwards of 500 participants, and the vision is to gather all the key people from across Swedish chemistry academia and industry under a shared umbrella. Read more»

Information

Ordförande:
Mark Rutland
KTH, Yt- och korrosionsvetenskap

Vice ordförande: vakant

Ledamöter:

JeanFrancois Boily Umeå universitet, Kemiska institutionen
Marité Cardenas Malmö högskola
Thomas Ederth Linköpings universitet
Håkan Edlund Mittuniversitetet
Karin Persson SP
Karin Schillén Lunds universitet, Fysikalisk kemi

Sektionens stadgar hittar du här:

Vill du ha mer information kontakta Agneta Sjögren.