skip to Main Content
Wallingatan 24 3 tr, 111 24 Stockholm
+46 (0)8-411 52 60
info@kemisamfundet.se

Svenska masspektrometrisällskapet (SMSS) uppmärksammar två forskare inom biologisk masspektrometri

Hasse Karlsson, Göteborgs universitet tilldelas Berzeliusmedaljen i guld för sina pionjärinsatser inom glykomiken och Johan Malmström, Lunds universitet tilldelas Berzeliusmedaljen i silver för sitt arbete inom kvantitativ proteomik, vilket även innefattar framtagning av nya programvaror och verktyg för analys av masspektrometridata.

 -Två mycket värdiga pristagare inom biologisk masspektrometri i Sverige säger Jonas Bergquist ordförande i Svenska masspektromerisällskapet (SMSS)

img_3913

Hasse Karlsson med sin ödmjuka inställning har varit viktig för utvecklingen av masspektrometri i Sverige. Genom tillkomsten av electrospray öppnade sig nya möjligheter, vilket snabbt uppmärksammandes av Hasse Karlsson. Tidigt blev det uppenbart hur användbar denna metod var för peptid- och proteinanalys, men Hasse insåg också att flera typer av glykaner (framförallt sulfaterade) som inte kunde analyseras med tidigare metoder nu också blev möjliga att studera med hjälp av masspektrometri. Med sitt stora intresse för teknisk och teoretisk masspektrometri bidrog han också till att utveckla en robust koppling mellan LC och ESI, och bidrog därmed till att högupplösande FT-MS och Orbitrap instrument tidigt blev användbara. Som en spinn-off av detta var han drivande för utvecklandet av Swegene och senare Sahlgrenska Akademins corefacilitet för proteomik, en facilitet som tidigt blev tillgänglig för många svenska forskare utan masspektrometrierfarenhet.

 

img_3912Johan Malmströms forskning är fokuserad på utveckling och applikationer inom biologisk masspektrometri i syfte att förstå molekylära mekanismer vid smittsamma bakteriella sjukdomar och infektioner. Genom att upptäcka och karaktärisera de viktigaste proteinerna i dessa processer skapas möjligheter för bättre diagnostik och behandling. Johan har fokuserat på kvantitativ masspektrometri för proteiner och förutom riktad analys med SRM (single reaction monitoring) så har Johan varit engagerad inom data-independent analysis (DIA) och utveckling av olika verktyg för analys och behandling av dessa typer av insamlad data.

 

Medaljöverlämnandet sker måndagen den 21 november kl 14:40 i Wallenbergsalen, Göteborg
http://www.malmokongressbyra.se/spssmss/program

För ytterligare information eller intervju vänligen kontakta:

Jonas Bergquist, ordf i SMSS, 070-962 13 93
www.smss.se