skip to Main Content

Arrheniusplaketten till professor Emma Sparr vid Lunds universitet

Emma Sparr, professor i fysikalisk kemi vid Lunds universitet,  får Arrheniusplaketten för sin forskning inom gränsområdet mellan fysikalisk kemi och kolloidal biologi.

Medaljöverlämnandet sker torsdagen den 23 maj kl 18:00 i Sal C, Kemicentrum, Naturvetarvägen 14 i Lund.

Faktablad Arrheniusmedaljen

Pressmeddelande Arrheniusplaketten 2019

Emma har specialiserat sig på studier av ytaktiva ämnens roll och egenskaper i biologiska miljöer, inte minst i kroppen. Hennes forskning syftar till ökad förståelse för huden som en barriär för att kunna ta upp t.ex. läkemedel samt å andra sidan hindra att t.ex. miljögifter tränger igenom. Ett annat område gäller de ytaktiva ämnen som finns i våra lungor och som är nödvändiga för andningsfunktionen. Emma studerar även hur mellan ytaktiva ämnen påverkar proteinaggregering, vilket kan relateras till bildning av plack i t.ex. Parkinsons och Alzheimers sjukdomar. För alla dessa forskningsområden behövs fördjupad kunskap om kopplingen mellan transport, struktur och dynamik i membran samt hur dessa egenskaper påverkas av förändringar i membranets omgivning.

– Jag är glad och mycket hedrad av att bli mottagare av årets Arrheniusplakett. Detta kom verkligen som en överraskning, och det fick mig att stanna upp lite grand i en annars stressig vardag och känna mig glad och stolt över att man sett och uppskattat den forskning som jag och mina fantastiska medarbetare arbetat med.

– Emma är en mycket värdig mottagare av Arrheniusplaketten säger Per Lincoln, ordf i Medaljnämnden. Förutom att vara en framgångsrik forskare har hon även engagerat sig i viktiga uppdrag vid Lunds universitet, Vetenskapsrådet, och Sveriges Unga Akademi. Svenska Kemisamfundet har haft god hjälp av Emma som konferensorganisatör samt i dess valnämnd.

För mer information eller intervju vänligen kontakta:

Agneta Sjögren, Svenska Kemistsamfundet, agneta.sjogren@kemisamfundet.se,
070-811 52 60
Emma Sparr, Lunds universitet, emma.sparr@fkem1.lu.se, 046-222 15 36


Foto: Gunnar Menander

Mer bilder finns på  https://lu-mediaportal.qbank.se/se/login?next=/se/search/bilder