skip to Main Content

Tre snabba frågor till kvinnliga kemister: Charlotta Turner

Charlotta Turner i skogen
Charlotta Turner. Foto: Kennet Ruona, Lund.

“Endast om du tvekar kommer du att komma fram till något genuint intressant och värt att studera!”

Charlotta Turner är professor i analytisk kemi vid Lunds universitet samt ordförande för Analytiska sektionen, Svenska Kemisamfundet.

Vad jobbar du med?

– Jag är forskare inom analytisk kemi, och jag leder en forskningsgrupp vid Lunds universitet som studerar hur superkritisk koldioxid kan användas för att ersätta organiska lösningsmedel.

Varför valde du att arbeta med kemi? 

– Jag har valt kemi för att det är spännande med molekyler och för att kemister oftast är väldigt trevliga och intressanta människor!

Vilket är ditt bästa tips till en ung kvinnlig kemist? 

– Om du någon gång tvivlar på dina idéer och din förmåga: tänk på dessa tvivel som din styrka, och vänd dem till något positivt! Endast om du tvekar kommer du att komma fram till något genuint intressant och värt att studera!

I samband med Internationella kvinnodagen den 8 mars vill Svenska Kemisamfundet uppmärksamma några kvinnliga kemister med spännande karriärer. För att kunna lyfta fram så många som möjligt och för att belysa den stora bredden av olika möjligheter som finns att arbeta med inom kemiområdet har vi valt att ha extra fokus på kvinnor under hela mars månad, bland annat med hjälp av den här artikelserien Tre snabba frågor till kvinnliga kemister.

Läs även svar från:

Karin Schillén, professor i fysikalisk kemi – “Fördjupa dig i det som du tycker är roligast”