skip to Main Content

Högtryck för landets innovations- och kemiföretag

PRESSSMEDDELANDE  2017-03-08

Högtryck för landets innovations- och kemiföretag

Bland företagen i innovations- och kemiindustrin (IKEM) uppger 85 procent att det nuvarande ekonomiska läget är tillfredsställande eller bra. Samtidigt är optimismen stor kring utvecklingen framåt. Kommande halvår blir ännu bättre, tror 28 procent. Det framgår av Sveriges Ingenjörers nya Innovations- och konjunkturrapport.

 • Företagen inom branschområdet IKEM går väldigt bra för närvarande, trots en tuff internationell konkurrens, säger Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert på Sveriges Ingenjörer.

Undersökningen bygger på enkätsvar från förtroendevalda på landets ingenjörstäta företag. Resultatet visar att en konsekvens av de goda tiderna är en ökad arbetsbelastning. Bland tjänstemännen upplever 72 procent en alltför hög arbetsbörda.

 • Det är full fart för de flesta av företagen, vilket också speglas av att nästan hälften säger sig ha nyanställt de senaste sex månaderna, säger Staffan Bjurulf.

När det kommer till forskning och innovation (FoI) uppvisar IKEM-företagen en hög aktivitetsgrad. Nästan tre av fyra jobbar aktivt inom området. Mycket av insatserna inriktas på att skapa bättre insikt i kundernas behov, 62 procent av företagen ser det som en väg till nya fysiska varor. Men det finns även problem, kopplat till FoI-arbetet.

 • Precis som rapporten pekar på i övrigt är tillgången på kompetent arbetskraft en kritisk faktor. Drygt en tredjedel av IKEM-företagen säger att detta är ett direkt hinder, säger Staffan Bjurulf.

Fortfarande finns potential för branschen att skapa mer värde kring immateriella tillgångar. Endast en tredjedel av företagen jobbar med detta idag.

 • Det finns mycket att hämta för branschen kring immateriella tillgångar. Jag skulle inte bli förvånad om vi framöver kommer få se ett ökat intresse kring den typen av frågor, avslutar Staffan Bjurulf.

Sammanfattning av läget för branschområdet IKEM i Sveriges Ingenjörers Innovations- och konjunkturrapport mars 2017

Rapporten som PDF.

Konjunkturen

 • 85% av IKEM-företagen säger sig ha en tillfredsställande eller god ekonomisk situation
 • 28% av IKEM-företagen bedömer att det blir ännu bättre kommande halvår
 • 10% av IKEM-företagen tror att det blir sämre
 • 72% av tjänstemännen i IKEM-företag upplever en alltför hög arbetsbörda
 • Nästan hälften av IKEM-företagen uppger att man nyanställt de senaste sex månaderna

Innovationskapacitet

 • Drygt 3 av 4 IKEM-företag bedriver eget forsknings- och innovationsarbete
 • 1 av 3 IKEM-företag uppger att tillgång till kompetent arbetskraft är ett hinder för FoI-arbetet
 • 2 av 3 IKEM-företag jobbar aktivt med att utveckla nya produkter
 • Knappt 1 av 3 IKEM-företag fokuserar på att utveckla värdet av sina immateriella tillgångar

Rapporten som PDF.

För mer information

Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert på Sveriges Ingenjörer, 073-360 61 70

Alexander Orlinge, kommunikatör på Sveriges Ingenjörer 070-962 47 33

  Alexander Orlinge

Kommunikatör

Sveriges Ingenjörer, Box 1419, 11184 Stockholm

Direkt 08-613 8243

Mobil 08-613 8243

www.sverigesingenjorer.se