skip to Main Content

Alltmer oorganiskt kol i svenskt vatten

Foto: qimono, Pixabay

Genom analyser av grundvatten från 55 olika platser i Sverige, har Marcus Klaus, naturgeograf vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Umeå, sett att mängden av oorganiskt kol har ökat markant – närmare bestämt med 28 procent – mellan 1980 och 2020.

Data om grundvattenproverna finns hos Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.

Fynden har publicerats i tidskriften Communications Earth and Environment: Decadal increase in groundwater inorganic carbon concentrations across Sweden

Frågan är nu vad ökningen av oorganiskt kol i svenskt grundvatten beror på och vad det har för betydelse för svensk miljö och klimatet. Marcus Klaus har tre teorier – om varmare grundvatten, glada träd och mindre svavel.

Läs mer i denna intervju i Dagens Nyheter, DN: Forskare: Kraftig ökning av kol i Sveriges grundvatten – DN.se