skip to Main Content

Amina Manzoor släpper pandemibok

Bild: Fri Tanke

Mindre än ett år tog det. Från utbrottet i Wuhan i december 2019 till dess att vaccin var framställda i november 2020. Aldrig har vetenskapens verkstad arbetat så snabbt – eller varit så uppmärksammad av media och allmänhet, på gott och på ont.

Sedan utbrottet av coronapandemin har Amina Manzoor varit en av den svenska debattens tydligaste röster. Idag släpper förlaget Fri Tanke hennes debutbok Pandemier! i vilken hon skildrar en omvälvande global kris genom prismat av en medicinreporters plötsligt förändrade vardag.

I ett försvar av vetenskapens betydelse för samhällsinformationen i en pågående pandemi, och en betraktelse över vår framtida förmåga att hantera kommande kriser, placeras händelserna i ett historiskt perspektiv: från spanska sjukan till covid-19 och vidare. Vad visste vi på förhand, och vad vet vi idag? Måste nästa pandemi åtföljas av lika drakoniska åtgärder?

En av bokens avgörande vinklar är hur pandemin också följdes av en infodemi som prövade oss jämte den dödliga sjukdomen: från en djupt polariserad debatt, som hämtade näring ur osäkra forskningsrön, till en bitter tävling om vilka länder som lyckats eller misslyckats med sina strategier.

Genom dagboksinlägg från året som gått, där det personliga perspektivet bryter in i och belyser den större berättelsen, får vi också följa händelserna som ledde fram till att Amina Manzoor valde att lämna Dagens Nyheter.

Boken kan köpas här: Pandemier! Fri Tanke