skip to Main Content

Anmälan öppen till kemikonferens för gymnasieelever

Berzeliusdagarna är ett årligen återkommande möte som riktar sig till gymnasieelever årskurs 2 med ett intresse för kemi. Målsättningen är att stimulera det intresset och låta kemiintresserade ungdomar från hela Sverige och samtliga nordiska länder möta varandra och utbyta tankar.

Duktiga forskare från såväl akademi som industri inom kemins alla grenar bjuds in att hålla föreläsningar om sin forskning, sin arbetssituation och värdet av naturvetenskaplig utbildning. Bland tidigare talare återfinns bland annat flera nobelpristagare och astronauten Christer Fuglesang.

Elevernas deltagande på Berzeliusdagarna finansieras genom stipendier.

Som lärare är du varmt välkommen att vara med under det vetenskapliga programmet på Berzeliusdagarna som fortbildning. Det ordnas även en lärarsamling, där deltagande lärare har möjlighet att diskutera aktuella frågor tillsammans med inbjudna talare. Lärarsamlingen följs av en middag endast för lärare. Observera att resa och boende för lärare inte ingår i avgiften.

Vad ska ni göra för att få delta?

Som sagt betalas elevernas (stipendiaternas) deltagande av sponsorer. Det kan röra sig om representanter från industrin, om organisationer och om skolor. Sponsorn bestämmer vilken skola de vill ge stipendier till samt hur många stipendier de vill betala. Fundera på om din skola alternativt något närliggande företag skulle kunna tänka sig att finansiera stipendier för elever till just din skola! Kontakta dem.

Industrin vill ha fler kemiutbildade på arbetsmarknaden och det här är en möjlighet för dem att nära kemiintresset hos unga!

Kostnaden för ett stipendium för en elev är 5 000 kr (ex. moms).

Berzeliusdagarna har arrangerats av Svenska Kemisamfundet sedan år 1956. Omkring 350 gymnasieelever deltar årligen i arrangemanget, genom stipendier finansierade av skolor och näringsliv i hela Sverige.

Berzeliusdagarna 2024 äger rum fredag-lördag 19-20 januari.

För ytterligare information, besök berzeliusdagarna.se alternativt kontakta Svenska Kemisamfundets kansli:

Agnes Rinaldo-Matthis, kanslichef

tel: 070-207 48 99, mejl: agnes.rinaldo-matthis@kemisamfundet.se

Erika Lindbom Sierakowiak, kommunikatör

Tel: 072 401 93 89, mejl: erika.lindbom@kemisamfundet.se