skip to Main Content

IKEM

  1. Event
  2. Arrangörer/Organizers
  3. IKEM
Event från denna arrangör/organizer
Idag

Lansering av SusChem Sweden

Kungliga Myntkabinettet Slottsbacken 6, Stockholm, Sverige

SusChem Europa är en teknikplattform för en hållbar europeisk kemiindustri. För att öka samverkan mellan industri och forskning samt för att skapa en starkare röst startar IVL Svenska Miljöinstitutet och Innovations- och Kemiindustrierna i Sverige, IKEM, nu en svensk systerplattform – SusChem Sweden. SusChem Sweden samlar företrädare för industri, forskning och samhälle för att öka…

Kemikaliedagarna 2019

Grand Hotel Lund Bantorget 1, Lund, Skåne, Sverige

Kemikaliedagarna är tillbaka med två dagars fullmatat konferensprogram som innehåller de senaste regulatoriska och vetenskapliga nyheterna på kemikalieområdet. Årets talare utgörs av kemins toppskikt från myndighetsvärlden, akademin och industrin. Vi vill särskilt framhålla lundaprofessorn Ulf Ellervik och riksdagsledamoten tillika kemisten Marlene Burwick (S). Dessutom kommer tio särskilt utvalda kemistudenter från Lunds Universitet att delta i…

Startupbolag inom life science – välkomment till BioVentureHub

AstraZeneca Mölndal och online Pepparedsleden 1, Mölndal, Sverige

I december presenterade regeringen Sveriges nya life science-strategi. Ambitionen är att Sverige ska vara en ledande life science-nation och för att det ska bli verklighet behövs både dagens stora väletablerade industriföretag, satsningar på FoU och nya innovativa bolag som växer och bidrar till sektorns utveckling och tillväxt. Sverige satsar mycket pengar på att ligga i…

Startupbolag inom life science – Välkommen till Testa Center

Testa Center Björkgatan 30, Uppsala, Sverige

I december presenterade regeringen Sveriges nya life science-strategi. Ambitionen är att Sverige ska vara en ledande life science-nation och för att det ska bli verklighet behövs både dagens stora väletablerade industriföretag, satsningar på FoU och nya innovativa bolag som växer och bidrar till sektorns utveckling och tillväxt. Sverige satsar mycket pengar på att ligga i…