skip to Main Content

Jernkontoret

  1. Event
  2. Arrangörer/Organizers
  3. Jernkontoret
Event från denna arrangör/organizer
Idag

WORKSHOP Kritiska metaller i historien och i samtiden

Vi är helt beroende av metaller som erbium, yttrium från Kina, litium från Sydamerika och kobolt från Kongo för batterier, mobiltelefoner och förnyelsebara energikällor, och behovet bara ökar. EU och Sverige, likväl som USA har börjat benämna dessa metaller som kritiska – eftersom de är nästan helt beroende av import från länder de ser som…