skip to Main Content

Årsmöte den 22 april

Härmed kallas medlemmarna i Svenska Kemisamfundet till Årsmöte

Dag: Onsdagen den 22 april kl 15:30 – ca 16
Plats: Digitalt, se nedan och via Zoom

Topic: Årsmöte
Time: Apr 22, 2020 03:30 PM Amsterdam, Berlin, Rome, Stockholm, Vienna

Join Zoom Meeting
https://uu-se.zoom.us/j/607528746

Meeting ID: 607 528 746

One tap mobile
+46850539728,,607528746# Sweden
+46844682488,,607528746# Sweden

Årsmötesförhandlingar 2020
Förhandlingar (PDF)

1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson för årsmötet
2. Styrelseberättelse med årsbokslut
3. Revisionsberättelse
4. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet samt fastställande av balansräkningen
5. Styrelsens förslag till disposition av årets förlust
6. Val till vissa fullmäktige, styrelse- och övriga förtroendeposter

Valnämndens förslag:

Fullmäktige/Styrelseposter

Ordförande (2 år)
Helena Grennberg (omval)

Skattmästare (2 år)
Sewerin Ekman (omval)

Ledamöter (1 år)
Joakim Andreasson, Daniel Strand (nyval) och Ulla Nyman (omval av övriga)

Suppleant (1 år)
Anders Friedman (omval) och Erik Björn (nyval)

Redaktionsrådet för Kemivärlden Biotech/Kemisk Tidskrift (2 år)
Leif Jönsson och Ulla Nyman (ordf), omval av båda

Förslag – Ändra mandatperioderna från 2 år till 1 år

Valda tom 2021 är:
Daniel Brandell, Anna Kärrman, Olle Matsson, Henrik Pedersén, Petter Persson, Henrik Sundén

Agneta Sjögren är kanslirepresentant och sammankallande

Kemiolympiadsnämnden (1 år)
Mattias Elgland, Ulf Jäglid (sammankallande), Mikael Landgren, Per Lindgren, Rickard Lindroth, Martina Olsson, Rickard Lindroth, Johanna Rogvall, Tobias Sparrman samt Cecilia Stenberg, (omval av samtliga)

Medaljnämnd (1 år)
Fredrik Almqvist, Kersti Hermansson, Krister Holmberg, Karin Markides, Elisabeth Sauer-Eriksson, Charlotta Turner, (omval av samtliga), ordf (vakant)

Agneta Sjögren är kanslirepresentant och sammankallande

Nomenklaturutskott (1 år)
Michael Holmboe, Bertil Magnusson, Ebbe Nordlander, Jenny Olander, Martin Ragnar (sammank), Kurt Samuelsson, Agneta Sjögren (sekr), (omval av samtliga)

Berzeliuskommitté
Bengt Persson (sammank), (omval)

Representant i SNSS, Samförvaltningen Nationalkommittén, Stiftelsen Kemi och Kemiteknik samt SKR
Mats Hansson, (omval)

Kemihistorisk nämnd (1 år)
Björn Lindeke, Anders Lennartsson, Anders Lundgren (sammank), Olle Matsson, Rolf Sjöblom, Agneta Sjögren (sekr), Johan Wennerberg och Hanna Vikström, (omval av samtliga)

Utbildningsnämnd
Karolina Broman, Vivi-Ann Långvik, Anders Nimmermark och Agneta Norén, (omval av samtliga)

Aktieägarens representant vid Årsstämman i Svenska Kemistsamfundet
Service AB (1 år)
Lars Öhrström, (omval)

7. Revisorer (1 år)
Aukt/godkänd revisor Marcus Jonasén, Grant Thornton (omval)
Hans-Erik Högberg (omval)

8. Valnämnd (1 år)
Gunnar Johansson, Andrew Ohlin, Martin Ott, Agneta Sjögren (sekr), Emma Sparr, Lars Öhrström (omval av samtliga)

9. Information från styrelsen

10. Övriga frågor