skip to Main Content

Årsmöte den 22 april

Årsmöte den 22 april

Härmed kallas medlemmarna i Svenska Kemisamfundet till Årsmöte

Dag: Onsdagen den 22 april kl 15:30 – ca 16
Plats: Digitalt