skip to Main Content

KALLELSE Årsmöte den 7 april

Härmed kallas medlemmarna i Svenska Kemisamfundet till Årsmöte

Föredrag: Alfred Nobels flaskor och deras innehåll/Alfred Nobel’s bottles and their contents
Adolf Gogoll, Uppsala universitet

Ta del av den spännande historien om Alfred Nobels kemikalieflaskor vars innehåll har analyserats med hjälp av – NMR, atomabsorptionsspektroskopi och röntgenfluorescensspektroskopi, XRF. Analyserna kom i gång under sommaren 2020 och utfördes till största delen på professor Adolf Gogolls labb på BMC, Uppsala universitet.
Flaskorna skeppades till Stockholm efter Alfred Nobels död år 1896. Därefter förvarades de först i Nobelstiftelsens källare fram till andra världskrigets slut, då de flyttades till Tekniska museet. På 80-talet flyttades de igen för att ställas ut i det rekonstruerat laboratoriet på Alfred Nobels Björkborn i Karlskoga.

Dag:
Onsdagen den 7 april kl 15:00 – ca 16
Via Zoom: https://uu-se.zoom.us/j/61682451597

Föredraget om Alfred Nobels flaskor av Adolf Gogoll inleder mötet som sedan fortsätter med:

Årsmötesförhandlingar 2021

1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsperson för årsmötet
2. Styrelseberättelse med årsbokslut
3. Revisionsberättelse
4. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet samt fastställande av balansräkningen
5. Styrelsens förslag till disposition av årets vinst
6. Val till vissa fullmäktige, styrelse- och övriga förtroendeposter

Styrelsen:
Vice ordförande (2 år) Per Arvidsson (omval)
Sekreterare (2 år) Agneta Sjögren (omval)

Ledamöter (1 år)
Joakim Andréasson (omval), Kristina Neimert-Carne (nyval), Daniel Strand (omval)

Suppleanter (1 år)
Erik Björn och Anders Friedmann, (omval av båda)

KEMIHISTORISK NÄMND (1 år)
Anders Lennartson, Björn Lindeke, Olle Matsson, Rolf Sjöblom, Anders Lundgren (sammank), Johan Wennerberg samt Hanna Vikström, (omval av samtliga)

KEMIOLYMPIADSNÄMND
(1 år)
Mathias Elgland, Ulf Jäglid (sammank), Mikael Landgren, Per Lindgren, Rickard Lindroth, Martina Olsson, Johanna Rogvall, Tobias Sparrman, Cecilia Stenberg samt Erik Sundén (nyval), (omval av övriga)

MEDALJNÄMND (1 år)
Fredrik Almqvist, Kersti Hermansson, Krister Holmberg, Tommy Nylander (nyval), Agneta Sjögren (kanslirepr, sammank), Elisabeth Sauer-Eriksson, Charlotta Turner, (omval av övriga)

NOMENKLATURUTSKOTT (1 år)
Michael Holmboe, Bertil Magnusson, Ebbe Nordlander, Jenny Olander, Martin Ragnar (sammank), Kurt Samuelsson samt Agneta Sjögren (kanslirepr), (omval av samtliga)

REDAKTIONSRÅDET för Kemisk Tidskrift (1 år)
Daniel Brandell, Leif J Jönsson, Anna Kärrman, Ulla Nyman (ordf), Petter Persson, Agneta Sjögren (kanslirepr, sammank), Henrik Sundén, Tom Willhammar (nyval), (omval av övriga)

UTBILDNINGSNÄMND (1 år)
Karolina Broman, Felix Ho (nyval), Anders Nimmermark, Agneta Norén, Björn Svensson (nyval), (omval av övriga)

BERZELIUSKOMMITTÉ (1år)
Bengt Persson (sammank) (omval)

7. Revisorer (1 år)
Aukt/godkänd revisor Markus Jonasén, Grant Thornton (omval, byråval)
Anna-Maria Tivert (nyval)
8. Valnämnd (1 år)
Lars Öhrström ordf.(sammank), Gunnar Johansson, Andy Ohlin, Martin Ott, Agneta Sjögren (kanslirepr) samt Emma Sparr, (omval av samtliga)
9. Information från styrelsen
10. Övriga frågor