skip to Main Content

Årsmöte i Kemisamfundet den 4/4 kl 17:00

Kallelse

Dag: Tisdagen den 4/4 2017 kl 17:00
Plats: KE, Kemihuset på Chalmers

 Årsmötesförhandlingar: 

  1. Val av ordförande, sekreterare och justeringsman för årsmötet
  2. Verksamhetsberättelse med årsbokslut
  3. Revisionsberättelse
  4. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet samt fastställande av balansräkningen
  5. Styrelsens förslag till disposition av 2016-års resultat
  6. Val till vissa fullmäktige, styrelse- och övriga förtroendeposter
  7. Revisorer (1 år)
  8. Valnämnd (1 år)
  9. Övriga frågor

Efter Årsmötet, följer kl 18:00:

Föreläsning om Nobelpriset

Föreläsare: Bengt Nordén (professor, Chalmers)
Nobelpriset – om processen bakom med några exempel på pris och hur man tänker i kommittén.

Alla intresserade är välkomna!