skip to Main Content

Årsmöte i SFBBM

KALLELSE ÅRSMÖTE

Dag: Onsdagen den 27 januari kl 14:00
Plats: Via Zoom
Länk: https://us02web.zoom.us/j/84109708380?pwd=dVRNSGV1VnFEM0dJQVZiMTcxeFhtQT09

AGENDA

 1. Mötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare
 4. Val av justeringsperson
 5. Godkännande av dagordning
 6. Årsmötets behöriga utlysande
 7. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse
 8. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning
 9. Frågan om ansvarsfrihet för avgående styrelse
 10. Motioner och styrelseförslag
 11. Val av föreningsordförande
  Maria Sunnerhagen är vald tom ÅM 2021
 12. Val av ledamöter
 13. Val av valberedning
 14. Val av revisor
 15. Övriga frågor
  – SWEPROT
 16. Mötets avslutande