skip to Main Content

Årsmöte Sektionen för Yt- och materialkemi

Årsmöte 2017
Dag:
Tisdagen den 24/10 kl 16:50-17:30
Plats: Kåren, KTH Valhallavägen campus, Drottning Kristinas väg 15, Stockholm

Läs mer här>>