skip to Main Content

Årsmöten SMSS och Analytiska sektionen

I samband med Euroanalysis 2017 i Aula Magna på Stockholms universitet kommer SMSS och Analytiska sektionen att hålla sina årsmöten för verksamheterna 2016.

SMSS
Tisdagen den 29/8 kl 18:15
Högra salen av Aula Magna, Stockholms universitet.

Analytiska sektionen
Onsdagen den 30/8 kl 18:15
Bergsmannen, plan 7 i Aula Magna, Stockholms universitet