skip to Main Content
Artiklar

 

Nio nya projekt i Vinnovaprogrammet SIO Grafen

Nio nya forskningsprojekt som fokuserar på materialet grafen har beviljats inom SIO Grafen – ett innovationsprogram som får stöd från Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Projekten får anslag genom utlysningen "Genomförbarhetsstudier, våren 2021". Elisabeth Sagström-Bäck, programchef SIO Grafen, kommenterar i ett…

Läs mer

Nobelpristagaren Ei-ichi Negishi har avlidit

Den 6 juni avled den japanske kemisten Ei-ichi Negishi. Han hade då hunnit bli 85 år gammal. Ei-ichi Negishi är kanske mest känd för upptäckten av Negishi-kopplingen, där palladium används för att katalysera bindningar mellan kolatomer. Med hjälp av tekniken…

Läs mer

Nobelpristagaren Richard R. Ernst har avlidit

Den 4 juni gick kemiprofessorn Richard R. Ernst bort vid 87 års ålder. År 1991 tilldelades Richard R. Ernst Nobelpriset i kemi "för sitt bidrag till utvecklingen av högupplöst kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR)". Under sin karriär tilldelades han även ett flertal…

Läs mer

Forskare vill få oss att äta sillrester

I framtiden hoppas forskare vid Chalmers tekniska högskola på att vi kommer att äta hela sillen och inte bara filén. När sill fileas behandlas nämligen drygt hälften av fisken som restråvaror. Det innebär att de aldrig hamnar på tallriken. Istället…

Läs mer

Falska artiklar ett växande orosmoln

Det höga trycket inom akademin på att publicera sin forskning har givit upphov till en form av fusk som de vetenskapliga tidskrifterna kämpar för att identifiera. År 2020 blev det tydligt att det finns ett stort problem, särskilt inom biomedicinsk…

Läs mer