skip to Main Content
Artiklar

 

Kursen Experimentell kemi i Umeå pågår för fullt!

För sjunde gången arrangeras kursen Experimentell kemi, denna gång i Umeå. Kemilärare som arbetar i högstadiet och gymnasiet, utvecklar tillsammans olika laborationer under fyra dagars internat. Vi bor på Gamla Fängelset och är på Maja Beskowskolan på dagarna och laborerar.

Läs mer

Gunnar Starck medalj 2021 till Karolina Broman vid Umeå universitet

Gunnar Starck medaljen till Karolina Broman vid Umeå universitet "För hennes framstående pedagogiska verksamhet på olika utbildningsnivåer, som förtjänstfull lärarverksamhet, läroboksförfattande och framträdande i media, som stimulerar till fortsatta studier och verksamhet inom kemi, kemiteknik och till kemin angränsande områden.…

Läs mer

Gösta Lindners Stipendium 2022

Mottagare av Gösta Lindners Stipendium 2022 är Alma Öberg, Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall för arbetet Utformning av provberedningsmetod för optimering av ljushet vid optisk mätning av mesa. Mesa är ett kalciumkarbonatpulver vilket kan processas vidare och användas som fyllmedel i…

Läs mer

Tävling

Våra ungdomar fick brons i EOES tävlingen i Tjeckien! Grattis! EOES olympiaden är en tvärvetenskaplig lagtävling som uppmuntrar till samarbete där ungdomarna löser naturvetenskapliga labbproblem tillsammans. 20 länder deltog med 6 ungdomar där de tävlande samarbetar i lag om 3,…

Läs mer

Svensk kemi-industri i fokus

Mer än 95 procent av alla produkter som tillverkas i Sverige är beroende av kemi. LARS-ARNE SJÖBERG, profes­sor emeritus i teknisk kemi, har utkommit med sin sjuttonde bok, Svensk kemiindustri:branschen, företagen och processerna. Kemiindustri defi­nierar han som de branscher i…

Läs mer

Stor brist på forskare inom kemiindustrin

I ett debattinlägg som publicerats i Vetenskapsrådets tidning Curie, skriver Jonas Hagelqvist, VD för IKEM och Nils Hannerz, näringspolitisk chef från IKEM att bristen på forskarutbildade och specialister inom kemiindustrin är alarmerande. -Det behövs upp till 8 000 forskarexaminerade i…

Läs mer