skip to Main Content
Artiklar

 

Grafik belyser viktiga kvinnor i kemins historia

Med anledning av den internationella kvinnodagen den 8 mars 2022 har den brittiska kemiläraren Andy Brunning publicerat ny grafik som belyser tolv kvinnor som spelat en viktig roll i kemins historia. Grafiken är nummer fyra av hittills totalt fyra bilder…

Läs mer

Labb öppnar upp för ukrainska forskare

I listan ”Labs supporting Ukrainian Scientists” erbjuder sig labb från olika delar i världen att ta emot forskare från Ukraina. Hittills har flera hundra labb skrivit upp sig, varav ett drygt trettiotal ligger i Sverige. Vid Stockholms universitet rör det…

Läs mer

Intervju: Hon kopplar kemin till verkligheten

Förra veckan meddelade Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, att fyra lärare på grundskole- och gymnasienivå har tilldelats Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne. Inga Blomqvist från grundskolan Metapontum i Älvsjö fick priset i kemi. Hon har tidigare jobbat på gymnasiet men undervisar…

Läs mer

Fyra lärare i naturvetenskap prisas av KVA

Fyra lärare på grundskole- och gymnasienivå prisas när KVA delar ut Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne. Inga Blomqvist från grundskolan Metapontum i Älvsjö får priset i kemi. Beslutet om vem som tilldelas Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne fattas…

Läs mer

Vill rädda haven med konstgjort valbajs

Genom ett nytt projekt hoppas forskare att fylla det tomrum som skapats i näringskedjan när valarna blivit för få. Valars avföring är en viktig näringskälla i havens ytvatten och när valjakten har lett till allt färre valar så har även…

Läs mer

Så påverkas fiskar av hormonstörande blandningar

Den 28 januari disputerade Lina Birgersson vid Göteborgs universitet med sin avhandling ”Effects of mixtures of endocrine disrupting chemicals – Thyroid disruption and behavioural effects in fish models”. I den har hon undersökt hur olika kemikalieblandningar påverkar fiskar, dels på…

Läs mer

Hon ska leda vätgassatsningen CH2ESS

Cecilia Wallmark är ny verksamhetsledare för Luleå tekniska universitets vätgassatsning Center for Hydrogen Energy Systems Sweden, CH2ESS. CH2ESS lanserades tio månader efter att EU-kommissionen den 8 juli 2020 antog en vätgasstrategi för ett klimatneutralt Europa. Målsättningen med strategin är att…

Läs mer

Ny tillförordnad direktör på MAX IV

Olof Karis, professor vid samt prefekt på Institutionen för fysik och astronomi på Uppsala universitet, är ny direktör för synktrotronljusanläggningen MAX IV i Lund. Han är sedan tidigare bekant med arbetet där eftersom han själv bedrivit forskning vid anläggningen. Han…

Läs mer