skip to Main Content
Artiklar

 

Gösta Lindners Stipendium 2022

Mottagare av Gösta Lindners Stipendium 2022 är Alma Öberg, Skvaderns gymnasieskola i Sundsvall för arbetet Utformning av provberedningsmetod för optimering av ljushet vid optisk mätning av mesa. Mesa är ett kalciumkarbonatpulver vilket kan processas vidare och användas som fyllmedel i…

Läs mer

Tävling

Våra ungdomar fick brons i EOES tävlingen i Tjeckien! Grattis! EOES olympiaden är en tvärvetenskaplig lagtävling som uppmuntrar till samarbete där ungdomarna löser naturvetenskapliga labbproblem tillsammans. 20 länder deltog med 6 ungdomar där de tävlande samarbetar i lag om 3,…

Läs mer

Svensk kemi-industri i fokus

Mer än 95 procent av alla produkter som tillverkas i Sverige är beroende av kemi. LARS-ARNE SJÖBERG, profes­sor emeritus i teknisk kemi, har utkommit med sin sjuttonde bok, Svensk kemiindustri:branschen, företagen och processerna. Kemiindustri defi­nierar han som de branscher i…

Läs mer

Stor brist på forskare inom kemiindustrin

I ett debattinlägg som publicerats i Vetenskapsrådets tidning Curie, skriver Jonas Hagelqvist, VD för IKEM och Nils Hannerz, näringspolitisk chef från IKEM att bristen på forskarutbildade och specialister inom kemiindustrin är alarmerande. -Det behövs upp till 8 000 forskarexaminerade i…

Läs mer

Stabiliserar protein med spindeltråd

Med hjälp av en bit från ett spindeltrådsprotein har forskare lyckats stabilisera tumörsuppressorn p53. Mer forskning krävs men förhoppningen är att så småningom kunna utveckla ett cancervaccin. Proteinet p53 har uppmärksammats mycket inom cancerforskningen, då det skyddar genomet från skador.…

Läs mer

Grafik belyser viktiga kvinnor i kemins historia

Med anledning av den internationella kvinnodagen den 8 mars 2022 har den brittiska kemiläraren Andy Brunning publicerat ny grafik som belyser tolv kvinnor som spelat en viktig roll i kemins historia. Grafiken är nummer fyra av hittills totalt fyra bilder…

Läs mer

Labb öppnar upp för ukrainska forskare

I listan ”Labs supporting Ukrainian Scientists” erbjuder sig labb från olika delar i världen att ta emot forskare från Ukraina. Hittills har flera hundra labb skrivit upp sig, varav ett drygt trettiotal ligger i Sverige. Vid Stockholms universitet rör det…

Läs mer

Intervju: Hon kopplar kemin till verkligheten

Förra veckan meddelade Kungl. Vetenskapsakademien, KVA, att fyra lärare på grundskole- och gymnasienivå har tilldelats Beijerstiftelsens Lärarpris till Ingvar Lindqvists minne. Inga Blomqvist från grundskolan Metapontum i Älvsjö fick priset i kemi. Hon har tidigare jobbat på gymnasiet men undervisar…

Läs mer