skip to Main Content

Avhandling visar vad vi har i kranen

Foto: Dusan Petkovic

I sin avhandling har Anna Andersson från Tema Miljöförändring vid Linköpings universitet kartlagt desinfektionsbiprodukter, DBP, i dricksvatten.

Dessa biprodukter bildas när desinfektionsmedel såsom hypoklorit och monokloramin används vid reningen av dricksvatten i vissa vattenverk. De är potentiellt giftiga och har i epidemiologiska studier bland annat kopplats till urinblåsecancer och låg födelsevikt hos barn.

Avhandlingen, Uncharted Waters: Non-target analysis of disinfection by-products in drinking water, visar bland annat att dricksvatten från olika vattenverk har olika sammansättning av DBP:er.

Anna Andersson.
Foto: privat

– Vissa använder sig av hypoklorit och andra av monokloramin, berättar Anna Andersson och tillägger att biprodukterna bildas när kloret reagerar med organiskt material som finns i det råvatten som renas till dricksvatten. Det innebär att råvattnets innehåll påverkar slutprodukten.

– Om råvattnet innehåller bromid så kommer dricksvattnet exempelvis att innehålla fler brominnehållande biprodukter, som också är mer toxiska.

Anna Andersson påpekar att många länder i Europa inte använder sig av klor i sin vattenrening och att några vattenverk i Sverige nu testar att fasa ut kloret ur reningsprocessen.

– Det finns många nya reningstekniker som tar bort mikroorganismer ur vattnet, till exempel membrantekniker eller användningen av UV-ljus. I framtiden kanske kloret endast används som en beredskapsteknik om något oförutsett händer.

Hur orolig är du för innehållet i glaset när du dricker kranvatten?

– Jag är inte särskilt orolig själv. Det här är en del av ett kontinuerligt arbete för att förbättra dricksvattenkvalitén. DBP:er är ett större problem i vissa andra länder som klorerar mycket mer än vad vi gör här i Sverige.

I grunden är Anna Andersson civilingenjör i kemisk biologi. Nu är hon postdok vid Linköpings universitet ett år framåt och hon söker efter nya projekt inom vattenrening.

Nästa nummer av Kemisk Tidskrift kommer att innehålla mer information om Anna Anderssons avhandling.

Text: Erika Lindbom Sierakowiak