skip to Main Content

Bananplantager och solskydd – de letar miljögifter med masspektrometri

bananplantage
Bild från en bananplantage i Afrika. Foto: Reinout Dujardin, Pixabay

Nästa fredag, den 23 april, äger symposiet Mass Spectrometry in Environmental Science rum. Dagen kommer att bjuda på flera spännande föredrag om miljöinriktad forskning med masspektrometri som huvudmetod.

Daniel Lindh
Daniel Lindh i Bolivia.
Foto: Karin Broberg, Lunds universitet.

I dagens första presentation – The use of LC-MS/MS to study environmental toxicants impact on the human body – kommer Christian Lindh, universitetslektor vid Lunds universitet, att berätta om några utvalda projekt där hans forskargrupp har använt masspektrometri för att studera människors exponering för miljögifter och utvärdera hur dessa påverkar kroppen.

Bananplantager och solskydd

I ett projekt har de mätt förekomsten av pesticider i urin hos personer som jobbar på eller bor i närheten av bananplantager i Costa Rica. I ett annat har de studerat om hudens genetik påverkar upptaget av kemikalier genom att mäta metaboliter i urin.

Ett ämne som de forskat på är bensofenon. Det är en vanlig ingrediens i solskyddsprodukter. Samtidigt är det ett hormonstörande ämne som bland annat har kopplats till koralldöd. År 2020 blev östaten Palau det första landet i världen som förbjöd tio ämnen i solskyddsprodukter, som visat sig vara toxiska för marint liv. Ett av dessa ämnen var bensofenon.

Christian Lindh kommer dessutom att tala om fallet med förhöjda halter av per- och polyfluorerade alkylsubstanser, PFAS, i dricksvattnet i Ronneby för sju år sedan. Sedan det uppdagades att vattnet inte hade renats tillräckligt bra har en rättslig tvist pågått och tidigare i veckan dömdes det kommunala bolaget Ronneby Miljöteknik till att kompensera de kärande för att ha åsamkat dem en personskada.

“Vi tror att ämnet kan finnas i fler produkter än man känner till”

En annan forskare som använder masspektrometri för att hitta gifter i miljön är Samira Salihovic, biträdande lektor i kemi vid Örebro universitet. I sin presentation Mass spectrometry in the analysis of environmental chemicals kommer även hon att ta upp några utvalda forskningsprojekt.

Samira Salihovic.
Foto: Örebro universitet

– Jag kommer att lyfta fram projekt där jag har haft en ledande roll och visa hur förutsättningslösa analyser med hjälp av masspektrometri kan användas för att hitta olika kemikalier, berättar hon.

Samira Salihovic har bland annat arbetat med den syntetiska fenoliska antioxidanten 2,4-di-tert-butylphenol. Det är ett hormonstörande ämne som visat sig vara toxiskt för livet i havet. Hos människor kan 2,4-di-tert-butylphenol bland annat orsaka skador på ögat.

– Det är ett ämne som bland annat används vid produktion av plast och kosmetika och vi tror att det nog kan finnas i fler produkter än man känner till. Både vi och forskargrupper i Nordamerika har hittat den i blod och urin hos människor.
Ett annat ämne som Samira Salihovic har jobbat med är 4-hydroxychlorothalonil.

– Det är en metabolit av en fungicid som används över hela världen. Jag kommer att tala mer om fördelningen av ämnet i befolkningen.

Vad ser ni för fördelar med att använda just masspektrometri för forskning om miljö? 

Christian Lindh:
– Masspektrometri är en mycket reproducerbar metod med hög precision och stabilitet. Man kan analysera samma prov flera gånger och få samma kvantitet gång på gång.

Samira Salihovic:
– Jag håller helt med Christian. En annan fördel som jag ser är att en masspektrometrisk analys går relativt snabbt att sätta upp. Man kan dessutom analysera flera olika molekyler samtidigt i en och samma körning.

Hur började ni arbeta med masspektrometri?

Samira Salihovic:
– Jag läste kemiprogrammet vid Örebro universitet och när det var dags för examensarbetet fick jag välja mellan två projekt. I det som jag valde skulle jag använda GC-MS i full-scan för att karaktärisera smakämnen från ektunnor som användes av bland annat Grythyttan Vin och Mackmyra-whisky. Under arbetet blev jag väldigt intresserad av masspektrometri.

Christian Lindh:
– Från början läste jag fysik vid Lunds universitet. Jag sommarjobbade som städare på sjukhuset i Lund, där de var tidiga med GC-MS, och mitt arbete där fick mig att inse att jag ville jobba med just masspektrometri. Så jag övergick till att läsa kemi och fick ett examensarbete inom GC-MS.

Vill du höra mer om Samira Sali arbete och om hur masspektrometri används i miljöforskningen? Anmäl dig då till det digitala symposiet Mass Spectrometry in Environmental Science som äger rum den 23 april. Det är kostnadsfritt att delta men man måste anmäla sig.

Läs mer här: Annual Symposium 2021 – Virtual – Svenska Kemisamfundet

Text: Erika Lindbom Sierakowiak