skip to Main Content

Berzeliusdagarna 2023 blev lyckat!

Vi vill tacka stipendiater, lärare, utställare, talare och organisatörer för att ni alla bidrog till att Berzeliusdagarna 2023 blev så bra!

Berzeliusdagarna är ett möte för svenska gymnasieelever med goda resultat i kemiämnet som avser uppmuntra intresset för kemi och till fortsatta kemistudier på högskola. I år var det cirka 295 elever från hela Sverige samt från skolor i Norge och Finland. Eleverna som deltar benämns Berzeliusstipendiater, då varje elevs deltagande är finansierat som ett stipendium av en sponsor. Sponsorerna är ofta företag inom kemisk sektor som betalar stipendier för att stötta den lokala gymnasieskolan.

För information om 2023 års program m.m., se här.