skip to Main Content

Berzeliusmedaljerna 2018 – Peter Roepstroff och Ingela Lanekoff

Svenska masspektrometrisällskapet (SMSS) uppmärksammar två forskare inom masspektrometri

Peter Roepstroff, Syddanskt universitet (SDU) i Odense tilldelas Berzeliusmedaljen i guld för sitt banbrytande arbete inom biologisk masspektrometri och sina livslånga insatser inom proteinforskning. Ingela Lanekoff, Uppsala universitet tilldelas Berzeliusmedaljen i silver för hennes bidrag till vidareutveckling och tillämpning av nano-DESI (Nanospray-desorption electrospray ionization) för bildbehandling inom masspektrometri.


Fotograf: Roman Gritcenko

Pressmeddelande»

Peter Roepstroff har gjort ett betydande bidrag, både direkt och indirekt, till utvecklingen av svensk masspektrometri genom sina vetenskapliga samarbeten samt handledning av yngre svenska forskare vilka nu återfinns över hela världen.

Peter skapade en proteomikskola, en av de första och mest framträdande, på grund av honom kom Odense att bli världsledande inom proteomikområdet. Hans mest välkända artikel Proposal for a common nomenclature for sequence ions in mass spectra of peptides Roepstorff, P and Fohlman, J.; Biomedical Mass Spectrometry 11(11):601, har till i år 2190 citeringar, dvs över 60 citeringar per år

Ingela Lanekoff är inriktad på bildanalys (imaging masspektrometri) och tillämpar nano desorption elektrosprayjonisering (nano-DESI) för att utveckla analytiska strategier för att identifiera och kvantifiera molekyler på ytor. Helst enstaka celler.

‐ Två mycket värdiga pristagare med stor betydelse för utvecklingen av masspektrometri i Sverige säger Jonas Bergquist ordförande i Svenska masspektromerisällskapet (SMSS)

Medaljöverlämnandet sker tisdagen den 19 juni i samband med det första nationella kemimötet arrangerat av Svenska Kemisamfundet i Lund, http://www.scs2018.se/

För ytterligare information eller intervju vänligen kontakta:
Jonas Bergquist, ordf i SMSS, 070-962 13 93