skip to Main Content

Biokemist blir vd för Apotekarsocieteten

Robert Kronqvist. Foto: Apotekarsocieteten

Den 9 augusti tillträder Robert Kronqvist som ny vd på Apotekarsocieteten. I grunden är han biokemist. Efter sin examen från finska Åbo Akademi år 1995 har han hunnit med att jobba inom flera olika roller i life science-branschen – först som forskare på Astrazeneca. Han arbetade där i nästan 15 år och blev chef över den neurovetenskapliga avdelningen innan företagets forskningsverksamhet i Södertälje lades ned. Då fick han i stället en tjänst som vd för det svenska diagnostikbolaget Biochromix Pharma.

Efter ett kort uppdrag som affärskonsult och projektledare på Plantvision blev han chef för biologisektionen på Nationellt forensiskt centrum inom Polismyndigheten. Det följdes av en roll som chef för analysutveckling och kvalitetskontroll på forskningsinstitutet Rise.

Robert Kronqvist kommer närmast från en tjänst som General Manager för den nordiska marknaden på konsultföretaget NDA Group.

– Med sin breda yrkeserfarenhet från stora och små läkemedelsföretag, akademin och myndigheter är Robert Kronqvist mycket väl lämpad att fortsätta utveckla såväl den ideella delen inom Apotekarsocieteten som den kommersiella verksamheten inom Läkemedelsakademin, säger Märit Johansson, styrelseordförande för Apotekarsocieteten, i ett pressmeddelande.

Hon tillägger att styrelsen hoppas på att Robert Kronqvist ska kunna utveckla Apotekarsocietetens digitala närvaro.

Robert Kronqvist efterträder Karin Meyer, som lämnar rollen som vd för Apotekarsocieteten efter nästan sju år på posten. Verksamhetschefen Maria Mårfält ska sköta verksamheten i form av tillförordnad vd under övergångsperioden.