skip to Main Content

Biolukt, kattspråk och tuggummibakterier med bland Ig Nobelprisen 2021

Svenska forskare har studerat de olika läten som katter använder för att kommunicera med människor. Foto: ClaraMD, Pixabay

Torsdagen den 9 september delades Ig Nobelprisen ut för 31:a året i rad. Syftet med Ig Nobelpriset är att uppmärksamma forskning som först får folk att skratta och sedan tänka, för att stärka intresset för vetenskap och teknik.

I år delades priser ut tio olika kategorier, varav ett till svenska forskare. Ceremonin kunde följas digitalt.

Priset i kemi tilldelades forskarna Jörg Wicker, Nicolas Krauter, Bettina Derstroff, Christof Stönner, Efstratios Bourtsoukidis, Achim Edtbauer, Jochen Wulf, Thomas Klüpfel, Stefan Kramer och Jonathan Williams för sina studier kring de doftämnen som frisläpps av publiken i biografer. Syftet var att se om man kunde koppla vissa enskilda doftämnen till bland annat våld, sex och missbruk i den film som publiken tittade på.

Priset i biologi gick till de svenska forskarna Susanne Schötz (Lunds universitet), Joost van de Weijer (Lunds universitet) samt Robert Eklund (Linköpings universitet) för deras forskning kring katters språk – hur katter kommunicerar med människor, om de har dialekter samt om hur väl vi människor förstår katternas språk.

Priset i ekologi delades av forskarna Leila Satari, Alba Guillén, Àngela Vidal-Verdú och Manuel Porcar (från Spanien och Iran), som har undersökt vilken typ av bakterier som kan hittas på tuggummin som fastnat på trottoaren i olika länder.

Priset i medicin gick till forskarna Olcay Cem Bulut, Dare Oladokun, Burkard Lippert och Ralph Hohenberger (Tyskland, Turkiet och Storbritannien), som har studerat om orgasmer kan vara lika effektiva som mediciner mot täppta näsor.

Priset i ekonomi tilldelades forskning som visar att övervikt hos politiker kan ge en bra indikation om hur mycket korruption som finns i respektive land.

Priset i fred gick till forskning om ifall människor har utvecklat skäggväxt för att skydda sig mot slag mot ansiktet.

Priset i entomologi fokuserade på en ny teknik för att motverka kackerlackor i u-båtar.

Priset i transport, där man hade utvärderat om det är säkrare att hålla en noshörning uppochner om den ska transporteras via luften.

Under prisceremonin delades dessutom ett fysikpris samt ett kinetikpris ut, som innehållsmässigt är kopplade till varandra. Fysikpriset gick till forskare som studerat varför fotgängare inte krockar med varandra hela tiden, medan kinetikpriset gick till forskare som studerat varför fotgängare faktiskt krockar med varandra ibland.

Ig Nobelprisen grundades av matematikern och redaktören Marc Abrahams år 1991. Läs mer om Ig Nobelpriset och se 2021 års prisceremoni här: Improbable Research