skip to Main Content

Blodprov för ny markör mer effektivt än ryggvätskeprov för alzheimer

En ny studie visar att ett blodprov som mäter förhållandet mellan fosforylerade och icke-fosforylerade versioner av proteinet tau217 ger snabbare resultat än ryggvätskeprov – och att resultaten håller lika bra eller ännu bättre kvalitet. Detta blodprov ska snart bli tillgängligt i USA.

– Vi hoppas på att liknande test kommer att kunna användas i sjukvården i Sverige innan årets slut, säger Oskar Hansson, professor i neurologi vid Lunds universitet och en av forskarna bakom den internationella studien, i ett pressmeddelande.

Genom att mäta förhållandet mellan fosforylerad och icke-fosforylerad tau217, får man reda på eventuella förändringar i hjärnan, särskilt relaterade till neurodegenerativa sjukdomar såsom Alzheimers sjukdom. Ju högre förhållandet är, desto större kan indikationen vara på att personer har amyloid och tau i hjärnan, det vill säga Alzheimers sjukdom.

– Mer specifikt såg vi att blodprovet var lika bra som ryggvätskeprov på att identifiera personer med amyloid i hjärnan, och faktiskt ännu bättre på att identifiera de som även har upplagring av tau. Det är ansamlingen av tau som är mest associerat med nervcellsdöd och symtom, så detta är viktigt, säger Oskar Hansson.

Studien är ett samarbete mellan Lunds universitet och Washington University och genomfördes på dels en population med patienter från Sverige (totalt 1422 personer) och dels en population från USA (totalt 337) med snarlika resultat. Hos patienter med minnessvårigheter hade blodprovet en träffsäkerhet på 90-95 procent när det kom till att förutsäga om en avvikande amyloid-upplagring kan påvisas i hjärnan med PET-kamera. Det var lika bra som de kliniska ryggvätskeprovtest som idag används globalt. Forskarna såg också att blodprovet var ännu bättre än ryggvätskeproven på att fastställa om tau-PET var avvikande, vilket kan tyda på neurodegenerativ sjukdom eller andra patologiska tillstånd som påverkar detta protein.

– Noggrannheten i detta blodprov gör det nu möjligt för oss att diagnostisera förekomsten av alzheimerpatologi med ett enda blodprov, säger Randall J. Bateman, professor i neurologi vid Washington University och medförfattare till studien i ett pressmeddelande.

Nästa steg blir att se hur detta test fungerar om det används inom primärvården och hur det då förändrar diagnostik och behandling av patienter med minnessvårigheter. I dagsläget kan träffsäker diagnostik endast utföras med hjälp av ryggvätsketest eller PET-kamera på ett fåtal kliniker i Sverige och runtom i världen.

– Detta visar att vi står inför en revolution av diagnostiken av Alzheimers sjukdom. Med denna typ av blodprov kan många fler personer med kognitiva symtom få hjälp att få en korrekt diagnos snabbare, enklare och mer kostnadseffektivt. Detta kommer framförallt vara viktigt i de länder där man kommer börja erbjuda personer med Alzheimers sjukdom sjukdomsbromsande immunterapier mot amyloid. Ett av dessa läkemedel, lecanemab, har redan godkänts i USA, Kina och Japan, och beslut väntas i EU innan sommaren, säger Oskar Hansson.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Medicine: Highly Accurate Blood Test for Alzheimer’s Disease Comparable or Superior to Clinical CSF Tests

Lecanemab, som omnämns av Oskar Hansson, är ett antikroppsbaserat läkemedel — en immunterapi som har sitt ursprung BioArctics grundare professor Lars Lannfelts forskning. År 2023 utsågs det till ett av årets främsta innovationer av Time magazine. Läkemedlet ägs nu av BioArctic tillsammans med partnern Biogen.