skip to Main Content

Blodprov kan identifiera diabetesrisk flera år i förväg

En ny studie visar att man genom att mäta biomarkören follistatin i blodprov kan förutse vem som kommer att utveckla typ 2-diabetes upp till 19 år innan de första symptomen dyker upp. Förhoppningen är att denna typ av test ska kunna användas för att förebygga utvecklingen av sjukdomen.

Sex procent av världens befolkning lider av typ 2-diabetes, och allt fler drabbas. I de flesta fall kan dock risken att få sjukdomen minskas genom viktnedgång, hälsosam kost och motion, och en tidig upptäckt skulle dessutom minska risken för följdsjukdomar relaterade till diabetes.

Follistatin, eller activin-binding protein, är ett autokrint protein (ett protein som frisläpps av en cell för att sedan binda till receptorer på samma cell och på så vis påverka dess beteende). Det utsöndras av alla kroppens vävnader men huvudsakligen av levern och spelar en roll i regleringen av ämnesomsättningen.

Kliniska och cellbiologiska studier har visat att follistatin bland annat främjar nedbrytningen av fett i fettväven och frisläppningen av fria fettsyror. Det bidrar till utveckling av insulinresistens i levern, vilket i sin tur ökar risken för icke-alkoholrelaterad fettlever och typ 2-diabetes.

– Vi fann att högre nivåer av proteinet follistatin i blodcirkulationen är förknippade med om en person kommer att utveckla typ 2-diabetes eller inte, oberoende av andra kända riskfaktorer såsom ålder, BMI (body mass index), kost eller fysisk aktivitet. Fynden baseras på vår studie då vi följt 5 400 personer upp till 19 år före diagnos på två olika platser i Sverige och Finland, säger Yang De Marinis, forskare vid Lunds universitet och ansvarig för studien, i ett pressmeddelande.

– Studien visar att follistatin har potential att bli den första biomarkören som kan förutse framtida typ 2-diabetes, och den ger oss en viktig pusselbit i förståelsen för mekanismerna som leder till sjukdomen, tillägger hon.

En annan del av studien bestod av en så kallad genomvid associationsstudie (GWAS). Där kartlades samtliga gener hos cirka 5 000 individer från Sverige, Storbritannien och Italien med målsättningen att hitta hur nivåerna av follistatin regleras. Resultaten tyder på att det är proteinet GCKR (glucokinase regulatory protein), som styr nivåerna.

Förhoppningen är att denna nya kunskap ska kunna användas kliniskt. Just nu arbetar Yang De Marinis med att utveckla ett diagnostiskt test baserat på artificiell intelligens, AI. Genom sitt nystartade bioteknikbolag Lundoch Diagnostics.

Syftet med testet är att utifrån ett blodprov räkna ut en patients framtida risk att utveckla typ 2-diabetes.

Den nya studien har publicerats i tidskriften Nature Communications. Elevated circulating follistatin associates with an increased risk of type 2 diabetes | Nature Communications